Asfaltbetona ražošana

SIA “YIT INFRA Latvija” asfaltbetona ražošanai izmanto YIT Grupas izstrādātās un izgatavotās ražošanas iekārtas un to aprīkojumu.

Būvmateriālu testēšanas laboratorija ir ieviesusi un uztur laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu, kā arī ir saņēmusi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecinājumu, ka ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādā sfērā: bituminēto maisījumu un minerālo materiālu paraugu ņemšana un fizikālo, fizikāli ķīmisko un mehānisko īpašību testēšana; bitumena paraugu fizikālā testēšana.

2012. gada nogalē atklāta materiālu testēšanas laboratorijas filiāle Rēzeknes novada, Sakstagala pagasta “Pērtniekos”, kas sniedz iespēju klientiem piedāvāt akreditētus testēšanas pakalpojumus Latgales reģionā.

Uzņēmums nopietni attiecas pret laboratorijas attīstību, ne tikai investējot jaunu iekārtu un instrumentu iegādē, bet arī personāla kompetences un prasmju celšanā. Ik gadu personāls piedalās starplaboratoriju salīdzinošajās testēšanās, lai apliecinātu savu kompetenci un gūtu pārliecību par klientiem sniegto testēšanas pakalpojumu atbilstību prasībām. Laboratorijas personālam ir nodrošinātas komunikācijas un sadarbības iespējas starp visām “YIT” Grupas darbības valstīs esošajām struktūrvienību testēšanas laboratorijām, kā arī iespēja gūt pieredzi “YIT” centrālajā laboratorijā Tusulā (Tuusula), Somijā.

Aizvērt