Vietējās vietnes:
Corporate site:

Asfaltbetona ražošana

SIA “YIT INFRA Latvija” asfaltbetona ražošanai izmanto YIT Grupas izstrādātās un izgatavotās ražošanas iekārtas un to aprīkojumu.

Asfaltbetona maisījumu ražošana tiek veikta, ievērojot klienta izvirzītās prasības, katram konkrētajam būvobjektam atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. Uzņēmuma materiālu testēšanas laboratorijās operatīvi tiek veiktas saražotās produkcijas pārbaudes saskaņā ar iekšējo ražošanas procesa kontroles procedūru un akreditācijas prasībām.

Pateicoties tam, ka vairāk nekā 100 asfaltbetona ražotnes ir izvietotas YIT Grupas darbības valstīs Ziemeļeiropā un Baltijas reģionā, ir iespēja operatīvi koordinēt nepieciešamo rezerves daļu loģistiku un ražotņu uzturēšanu, lai nodrošinātu stabilu asfaltbetona ražošanas procesu un elastīgi pielāgotos klientu izvirzītajiem piegādes nosacījumiem un ražošanas laika grafikam.

SIA “YIT INFRA Latvija” pašlaik pieder divas asfaltbetona ražotnes. 2004. gadā pilnīgi rekonstruēta un 2008. gadā modernizēta asfaltbetona ražotne Garkalnes novada “Bicītēs”, kas sasniedz asfaltbetona ražošanas jaudu līdz 200 t/h. Otra uzņēmumam piederošā asfaltbetona ražotne atrodas Sakstagala pagasta “Pērtniekos”, Rēzeknes novadā, un tā ir uzbūvēta 2008. gadā, bet pilnīgi modernizēta 2014. gadā. Šī asfaltbetona ražotne var nodrošināt  ražošanas jaudu līdz 180 t/h.

Abas asfaltbetona ražotnes ir aprīkotas ar komponentu dozācijas un temperatūras režīma kontroli, kas nepieciešamības gadījumā ļauj ražotnes operatoram veikt korekcijas ražošanas laikā. Tā pat tiek uzskaitīti visi saražotā materiāla raksturlielumi, kā arī izlietoto materiālu daudzums. Automatizētā YIT Grupas izstrādāta datorprogrammatūra, fiksējot būtiskas neatbilstības, var apturēt ražošanas procesu līdz kļūdas vai neatbilstības novēršanai. Ražotnes ir aprīkotas ar dozācijas iekārtām, kuras nodrošina iespēju ražot klienta vēlmēm atbilstošu visu veidu SMA, AC  tipa, kā arī ar polimēru piedevām papildinātos asfaltbetona maisījumus, kā arī maisījumus ar pievienotu otrreizēji pārstrādātu asfaltu, ievērojot visas vides aizsardzības prasības.

Uzņēmuma speciālisti ir guvuši starptautisku pieredzi, komunicējot ar ārvalstu kolēģiem un papildinot zināšanas Somijā. Tas sniedz iespēju gūtās prasmes pielietot ikdienā, lai asfaltbetona ražošanas procesos ieviestu un īstenotu jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā otrreizēji pārstrādāta asfaltbetona ražošanā un ieklāšanā, kā arī apgūtu zemas temperatūras asfalta tehnoloģijas specifiku.

Lai nodrošinātu ražošanas procesa nepārtrauktu uzlabošanu, efektivitātes paaugstināšanu, kā arī ilgtspējīgus vides risinājumus, regulāri tiek salīdzināti un izvērtēti visu Baltijas reģiona esošo, YIT Grupai piederošo asfaltbetona ražotņu dati, sniegums un galvenie raksturlielumi.

Certificates of Conformity
Aizvērt