Ceļu būvniecība

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija) veic pilna apjoma ceļu, ielu un laukumu būvniecības ciklu, sākot no būvprojekta izstrādes, dokumentācijas sagatavošanas, demontāžas darbiem, līdz pamatu, inženierkomunikāciju un jauna seguma izbūvei, būves labiekārtošanai un nodošanai ekspluatācijā.

Uzņēmums jau kopš 1997. gada aktīvi veic visu veidu ceļu būvniecības darbus Latvijā un ir realizējis plaša spektra un apjoma projektus. Tāpat kā citi YIT Grupas (iepriekš “Lemminkäinen” Grupas) uzņēmumi, tas ir nodrošināts ar modernāko ceļu būvniecības tehniku un spēj piedāvāt mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, t.s. piegādāt augstākajām prasībām atbilstošus asfaltbetona, CBGM (cementa un minerālmateriālu) un reciklētos maisījumus. Šīs iespējas nosaka uzņēmuma tehnikas, darba līdzekļu un aprīkojuma vadības sistēma ne tikai Latvijas, bet visas Ziemeļeiropas (YIT mātes uzņēmuma darbības valstu) mērogā, kā arī sekmīga sadarbība starp YIT (iepriekš “Lemminkäinen”) filiālēm, kuru speciālistu profesionālā pieredze un prasme veidojusies sadarbojoties un īstenojot projektus starptautiskā līmenī. 

Ceļa pamata kārtu izbūves darbi

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) veic autoceļu, ielu, laukumu un citu satiksmes platību pamata kārtu izbūves darbus.

Vairāk

Ceļa pamata kārtu izbūves darbi

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) veic autoceļu, ielu, laukumu un citu satiksmes platību pamata kārtu izbūves darbus.

Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu ceļa vai citas satiksmes platības seguma kalpošanas laiku un ekspluatācijas īpašības, nepieciešams pareizi veikt pamata kārtu izbūvi sākot no dziļākajiem grunts slāņiem līdz pat salizturīgajām kārtām un šķembu segumam.
Ņemot vērā uzņēmuma ilgo pieredzi ceļu būvniecībā, mēs klientiem spējam piedāvāt piemērotākās un efektīvākās tehnoloģijas šo darbu veikšanai. Plānotās satiksmes platības pamata kārtu izbūve var iekļaut tādus darbus kā zemes klātnes sagatavošanu, ierakuma un uzbēruma izbūvi, grāvju rakšanu, nogāžu veidošanu, salizturīgās kārtas izbūvi un šķembu konstruktīvo kārtu izbūvi.

Asfalta segumu izbūve

Piemērota asfaltbetona veida izvēle, ņemot vērā paredzēto lietošanas mērķi, nodrošina vēlamo seguma kalpošanas laiku un paredzamās ekspluatācijas īpašības.

Vairāk

ASFALTA SEGUMU IZBŪVE

Piemērota asfaltbetona veida izvēle, ņemot vērā paredzēto lietošanas mērķi, nodrošina vēlamo seguma kalpošanas laiku un paredzamās ekspluatācijas īpašības.

Mūsu speciālisti sniegs jums ieteikumus atbilstošākā materiāla izvēlei un realizēs asfaltbetona seguma izbūves darbus. Neatkarīgi no plānotās asfalta seguma izbūves vietas - vai tas būtu transportlīdzekļu stāvlaukums, iela, šoseja, lidostas skrejceļš vai sporta laukums, musejie speciālisti spēs piedāvāt atbilstošāko konstrukcijas segas veidu, veiks konkrētā asfaltbetona materiāla projektēšanu un ražošanu kādā no uzņēmumam piederošajām asfaltbetona ražotnēm, piegādi un īstenos seguma izbūves darbus, ievērojot klienta, starptautisko standartu un konkrētā projekta specifikācijas un prasības.

Teritoriju labiekārtošanas darbi

Visa veida teritoriju labiekārtošanas darbi.

Vairāk

TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Visa veida teritoriju labiekārtošanas darbi.

Veicot gan autoceļu un ielu, gan stāvlaukumu izbūvi, papildus satiksmes kustībai paredzētajām platībām, nepieciešams atbilstoši sakārtot arī konkrētajam objektam blakus esošo teritoriju. YIT (ieprekš “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, t.s., soliņu, atkritumu urnu uzstādīšanu, nogāžu sakopšanas un apzaļumošanas darbus, kā arī citus labiekārtošanas darbus.

“Rut Remix” (Risu remikss) tehnoloģija

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā kaimiņvalstīs popularitāti ieguvušo ceļa risu labošanu ar remikss tehnoloģiju.

Vairāk

“Rut Remix” (Risu remikss) tehnoloģija

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā kaimiņvalstīs popularitāti ieguvušo ceļa risu labošanu ar remikss tehnoloģiju.

Šīs tehnoloģijas pielietošana nozīmē to, ka transportlīdzekļu izveidoto risu vietas tiek remiksētas – karstā veidā pārmaisītas, pievienojot jaunu materiālu, kas uzlabo vecā ceļa seguma izejmateriāla granulometriju un atjauno saistvielas īpašības, pēc tam jauniegūtais asfaltbetona maisījums tiek ieklāts un sablīvēts, saglabājot vai izlabojot seguma dilumkārtas šķērsprofilu un garenprofilu. 
Tehnoloģijas pielietošana sniedz ekonomisku ieguvumu, jo tiek veikta ceļa seguma labošana tikai risu vietās, kur tas ir nepieciešams, nevis visā ceļa platumā. Respektīvi, tiek samazināts patērētā materiāla daudzums un nepieciešamie resursi, jo ir jāatjauno tikai tās vietas, kas pirms tam satiksmes dalībniekiem nedeva iespēju ērti un droši pārvietoties pa autoceļu.

Bruģēšanas darbi

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā pilna apjoma bruģa seguma izbūves darbus.

Vairāk

BRUĢĒŠANAS DARBI

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā pilna apjoma bruģa seguma izbūves darbus.

Klientiem tiek nodrošināta betona un granīta bruģa seguma izbūves darbi dažādiem tā izmantošanas mērķiem -  gan autotransporta, gan velosipēdu, gan gājēju kustībai, iekļaujot slodzēm atbilstoša pamata sagatavošanu, izlīdzinošās starpkārtas un seguma izbūvi, nepieciešamības gadījumā arī vecā bruģa, betona plātnīšu seguma un pamatu demontāžu.

Virsmas apstrāde

Pilna cikla vienkārtas un divkārtu virsmas apstrāde.

Vairāk

VIRSMAS APSTRĀDE

Pilna cikla vienkārtas un divkārtu virsmas apstrāde.

Virsmas apstrādes darbi ceļu būvniecībā iekļauj secīgu vienas saistvielas kārtas un vienas šķembu frakcijas kārtas ieklāšanu vienkārtas virsmas apstrādes gadījumā vai secīgu pirmās saistvielas kārtas un pirmās šķembu kārtas ieklāšanu, pēc kuras ieklāj otro saistvielas kārtu un otro šķembu frakcijas kārtu ar mazāka izmēra šķembām – divkārtu virsmas apstrādes gadījumā. 
Kopš 2014. gada uzņēmums ir apliecinājis savu atbilstību EN 12271 prasībām un saviem klientiem piedāvā atbilstošus pilna cikla vienkārtas un divkārtu virsmas apstrādes darbus, sākot no virsmas apstrādes projekta un darba formulas izstrādes līdz virsmas apstrādes darbu veikšanai, kvalitātes novērtējumam un izpilddokumentācijas sagatavošanai.

CBGM maisījumi

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kurš būvobjektā nodrošinājis iespēju ražot ceļu būvniecībā izmantojamos CBGM maisījumus ar cementu saistītu konstruktīvo kārtu izbūves darbiem.

Vairāk

CBGM MAISĪJUMI

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”) ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kurš būvobjektā nodrošinājis iespēju ražot ceļu būvniecībā izmantojamos CBGM maisījumus ar cementu saistītu konstruktīvo kārtu izbūves darbiem.

Mūsu speciālisti sadarbībā ar YIT (iepriekš SIA "Lemminkäinen”) profesionāļiem apguvuši šo būvniecības tehnoloģiju un spēj projektēt un ražot prasībām atbilstošus CBGM maisījumus, kā arī veikt ar saistvielām saistītu pamata nesošo konstruktīvo kārtu izbūvi, ievērojot visas klienta izvirzītās prasības.
CBGM maisījumi tiek ražoti būvobjekta teritorijā vai tās tuvumā izvietotajā pārvietojamajā aukstās pārstrādes ražotnē, kas nodrošina materiālu proporcionālu, precīzu dozēšanu un sniedz iespēju pastāvīgi kontrolēt ražošanas procesu maisījuma ražošanas laikā, kā arī savlaicīgi piegādāt gatavo maisījumu būvobjektā.

Reciklēšanas darbi

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”)  ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas ir veicis un saviem klientiem piedāvā ar saistvielām saistītu ceļa konstruktīvo kārtu reciklēšanu (auksto pārstrādi) un tās stabilizāciju, pievienojot cementu.

Vairāk

RECIKLĒŠANAS DARBI

YIT (iepriekš SIA “Lemminkainen Latvija”)  ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas ir veicis un saviem klientiem piedāvā ar saistvielām saistītu ceļa konstruktīvo kārtu reciklēšanu (auksto pārstrādi) un tās stabilizāciju, pievienojot cementu.

Reciklēšanas darbu pirmajā etapā tiek veikta esošā ceļa asfaltbetona segas vai/un segas pamata uzirdināšana (reciklēšana). Otrajā darbu etapā tiek veikti stabilizēšanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot nestspēju. To laikā noteiktā proporcijā tiek pievienots cements vai/un cits jauns minerālmateriāls un ūdens, kurus reciklēšanas laikā samaisa ar iepriekš uzirdināto materiālu. Iegūtais maisījums tiek profilēts un veltņots, lai iegūtu nepieciešamos projekta parametrus.