Civilā būvniecība

Kopš 2013. gada maija uzņēmums paralēli ceļu būvniecībai un asfaltbetona ražošanai saviem klientiem piedāvā plaša spektra monolītā dzelzsbetona un pamatu inženiertehniskos risinājumus, tādejādi šajā darbības virzienā nostiprinot Grupas pozīcijas Baltijas valstīs.

Ņemot vērā, ka YIT  (iepriekš “Lemminkainen Latvija”)  darbinieku komanda ikdienā sevī apvieno gan vietējos, gan ārzemju speciālistus, no valstīm kur aktīvi darbojas YIT (iepriekš “Lemminkäinen”) uzņēmumi, klientiem iespējams piedāvāt visdažādākā mēroga un sarežģītības pakāpes civilās būvniecības inženiertehniskos risinājumus.

Ēku, industriālo būvju, tiltu, ostu, tuneļu, mikrotuneļu un citu pazemes konstrukciju izbūve

YIT Grupa (iepriekš “Lemminkäinen” Grupa) jau kopš pagājušā gadsimta sākuma ir nozīmīgs spēlētājs ēku un industriālo projektu realizācijā Ziemeļeiropas reģionā. Iegūtā pieredze, augstie kvalitātes standarti, profesionalitāte un klientu apmierinātība ir motivējusi YIT Grupu (iepriekš “Lemminkäinen” Grupu) paplašināties un piedāvāt savus pakalpojumus arvien plašākiem tirgiem.

Vairāk

Ēku, industriālo būvju, tiltu, ostu, tuneļu, mikrotuneļu un citu pazemes konstrukciju izbūve

YIT Grupa (iepriekš “Lemminkäinen” Grupa) jau kopš pagājušā gadsimta sākuma ir nozīmīgs spēlētājs ēku un industriālo projektu realizācijā Ziemeļeiropas reģionā. Iegūtā pieredze, augstie kvalitātes standarti, profesionalitāte un klientu apmierinātība ir motivējusi YIT Grupu (iepriekš “Lemminkäinen” Grupu) paplašināties un piedāvāt savus pakalpojumus arvien plašākiem tirgiem.

Lai nodrošinātu prasībām atbilstošu ceļa vai citas satiksmes platības seguma kalpošanas laiku un ekspluatācijas īpašības, nepieciešams pareizi veikt pamata kārtu izbūvi sākot no dziļākajiem grunts slāņiem līdz pat salizturīgajām kārtām un šķembu segumam.
Ņemot vērā uzņēmuma ilgo pieredzi ceļu būvniecībā, mēs klientiem spējam piedāvāt piemērotākās un efektīvākās tehnoloģijas šo darbu veikšanai. Plānotās satiksmes platības pamata kārtu izbūve var iekļaut tādus darbus kā zemes klātnes sagatavošanu, ierakuma un uzbēruma izbūvi, grāvju rakšanu, nogāžu veidošanu, salizturīgās kārtas izbūvi un šķembu konstruktīvo kārtu izbūvi.

Veiksmīgi īstenoti projekti Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Krievijā, Dānijā, Polijā un citās valstīs, kā arī apmierināti klienti ir vislabākā motivācija, kas ļauj ar lepnumu YIT (iepriekš “Lemminkäinen”), piedāvāt savus būvniecības risinājumus Baltijas tirgum.
YIT (iepriekš “Lemminkäinen”) ir kā vienota komanda, kas ikdienā apvieno gan vietējos, gan ārzemju speciālistus, no valstīm kur aktīvi darbojas YIT (iepriekš “Lemminkäinen”) uzņēmumi. Šādi iespējams nodrošināt visplašāko speciālistu un tehnikas piedāvājumu, kas piemērots visa mēroga un sarežģītības ēku, industriālo būvju, tiltu, tuneļu un pazemes konstrukciju projektu īstenošanai.

Pāļu izbūves darbi (KC, CFA, CCFA, FDP, DSVP un grunts pāļi)

Vairāk

Pāļu izbūves darbi (KC, CFA, CCFA, FDP, DSVP un grunts pāļi)

KC (Kelly Casing) urbtie pāļi

Kelly Casing (KC) metode tiek lietota urbto pāļu pamatu un sekantās pāļu atbalstsienas izbūvei. Šīs tehnoloģijas priekšrocība ir gadījumos, kad nepieciešams izbūvēt pāļus līdz pat 70 m dziļumam, ievietot stiegrojumu līdz pāļu pamata atzīmei un nodrošināt pāļu papildus aizsardzību pret bojājumiem izbūves laikā. Pāļu diametrs ir robežās no 500 mm līdz pat 3000 mm un tos iespējams izbūvēt ļoti sarežģītu grunšu apstākļu gadījumā.

CFA pāļi

CFA (“Continuous Flight auger” jeb nepārtraukta laiduma vītnes urbis) tipa pāļiem raksturīga augsta produktivitāte un tos iespējams izbūvēt visos grunts tipos. Darbi noris bez vibrācijas, tādēļ šī tehnoloģija dod iespēju pāļus izbūvēt tuvu esošām ēkām. Piedāvātie pāļu diametri ir sākot ar 300 mm līdz 1000 mm un iedziļinājums līdz pat 42 m dziļumam.

FDP pāļi

FDP (Full Displacement piles) ir pāļi, kas tiek izbūvēti bez grunts izņemšanas, izmantojot rotācijas un stumšanas spēku. Piedāvātie pāļu diametri ir no 360 mm līdz 520 mm iedziļinājums līdz pat 23.5 m. Šī ir vienīgā dzīto pāļu tehnoloģija, ko iespējams izbūvēt bez vibrācijas.

DSVP pāļi

DSVP (“Displacement Vibro piles”) tiek lietoti, kā alternatīvs risinājums dzītajiem dzelzsbetona pāļiem. Lietojot jaunākās paaudzes augstas frekvences bezrezonanses vibrogremdes (1250 kN vai 1500 kN) tiek samazinātas un kontrolētas iespējamās nevēlamās vibrācijas. Salīdzinoši ar citām dzīto pāļu tehnoloģijām, šī ir vissaudzīgākā pret tuvumā esošajām konstrukcijām. Pie pozitīvajām īpašībām jāmin ātrāks izbūves laiks salīdzinot ar urbto pāļu tehnoloģijām. Piedāvātie pāļu diametri ir no 325 mm līdz 500 mm, iespējamais iedziļinājums līdz pat 23,5 m. 

Grunts enkuru un mikropāļu izbūves darbi

Vairāk

GRUNTS ENKURU UN MIKROPĀĻU IZBŪVES DARBI

Mikropāļi

Salīdzinājumā ar citiem pāļu veidiem, mikropāļi ir ar mazāku diametru un citu izbūves tehnoloģiju. Mikropāļi visbiežāk ar diametru līdz 300 mm. Tie tiek lietoti arī ēku būvniecībā, kā zemāka cenu līmeņa pamatu risinājums pāļu pamatu izbūvē, gadījumos kad nav nepieciešama liela slodzes noturība. Mikropāļi var noderēt gan nesen izbūvēto pamatu, gan jau esošu pamatu pastiprināšanai, kā arī būvlaukumos ar ierobežotu darba zonu.
Mikropāļi sastāv no centrā novietotas vītņotas caurules un injekcijas apvalka – cementa un ūdens maisījuma. Mikropāļi tiek ieurbti ar nelielām iekārtām, tiem ir nepieciešams neliels urbuma diametrs, tie neveido liela apjoma būvgružus. Svārstības un vibrācijas mikropāļu izbūves laikā ir pavisam nelielas. Veicot mikropāļu urbšanu, var panākt samērā augstu darba ražīgumu, salīdzinot ar tradicionālu pāļu izbūvi.
YIT (ieprekš SIA “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā izbūvēt mikropāļus ar diametru no 30 mm līdz 300 mm.

Grunts enkuri

Grunts enkuri tiek plaši pielietoti atbalstsienu un stāvu nogāžu nostiprināšanā. Enkuri tiek izbūvēti izmantojot urbšanas galvu, centrā izvietojot metāla vītņstieni, kuru iedziļinot līdz projektētajam dziļumam tiek injicēts cementa un ūdens maisījuma apvalks. Pēc enkura izbūvēšanas enkurs tiek nospriegots. Metāla vītņstienis, kas izvietots betona centrā, pastiprina enkura stiepes noturību. Betona apvalks pasargā metāla stieni no korozijas un atkarībā no aizsargslāņa biezuma enkurs var kalpot 120 gadus. 
YIT (ieprekš SIA ”Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā grunts enkuru izbūvi ar diametru no 30 mm līdz 130 mm.

Grunts pastiprināšanas un stabilizācijas darbi

Vairāk

Grunts pastiprināšanas un stabilizācijas darbi

Grunts stabilizācija

Grunts masas stabilizācijā, izmantojot stabilizējošās vielu maisījumus, nav nepieciešamības pēc liela apjoma grunts noņemšanas un izvešanas. Stabilizācijas galvenais mērķis ir nostiprināt grunti, samazinot deformācijas un palielinot izturību pret dinamiskajām slodzēm. Atsevišķa prasība var būt arī izolēt piesārņoto augsnes masīvu un/vai neitralizēt dabas piesārņošanu ar ķīmiskiem savienojumiem no apstrādātā grunts masīva. 
Vājas grunts (tādas kā kūdra, māls, dūņas) stabilizācijas metode, uzlabo grunts īpašības visā apjomā. Grunts masas stabilizāciju pielieto vietās, kur vājo grunšu biezums ir no 2 m līdz 6 m.

Dziļā grunts stabilizācija

Grunts tiek pastiprināta ar stabilizētām kolonnām, kā rezultātā samazinās fiziskās slodzes izraisītas sekas un palielinās grunts stabilitāte tādā mērā, kas atbilst projekta prasībām. Dziļo grunts stabilizāciju pielieto vietās, kur vājo grunšu (tādas kā kūdra, māls, dūņas) biezums ir līdz 25 m. Balstu diametrs parasti ir no 500 mm līdz 1000 mm.

Grunts stabilizāciju un dziļo stabilizāciju var pielietot:

 • Ceļu, stāvvietu, ielu, tiltu, dzelzceļu un kuģniecības projektos pēc būvniecības
 • Dārzu, sporta laukumu, peldbaseinu, poligonu pastiprināšanā
 • Ražošanas ēkas un noliktavas teritorijas pastiprināšanā
 • Trokšņa barjeru veidošanā
 • Ūdenstilpju nogāžu nostiprināšanā
 • No satiksmes izraisīto vibrāciju samazināšanā
 • Vājas grunts pastiprināšanā (mikro-) tuneļu būvniecībā
Jet grouting

Jet grouting jeb augsta spiediena injekcijas metode pirmo reizi tika pielietota Lielbritānijā 1950-to gadu beigās. Grunts pastiprināšanai izmanto augsta spiediena ūdens strūklu, lai izjauktu grunts irdeno struktūru un sajauktu to ar saistvielu, kā rezultātā iegūtu sacementētu esošās grunts un saistvielas maisījumu.

Grunts sablīvēšana

Vibro sablīvēšana ir ekoloģiski tīra metode, ar smilts un mālsmilts grunšu  pārmitrināšanos ar ūdeni. Vibrāciju rezultātā grunts daļiņas ciešāk pieguļ viena pie otras. Grunts sablīvēšana parasti samazina grunts apjomu par 5 - 15%. Tā efektīvi uzlabo grunts daļiņu relatīvo blīvumu, kā arī uzlabojas mehāniskās īpašības (bīdes stiprība, stingums un nestspēja). Šī metode ļauj būvēt uz grunts seklus pamatus, samazina sēšanos un samazina sašķidrināšanas iespējas. Vibro sablīvēšanas metode tiek izmantota arī autotransporta vai dzelzceļu uzbērumu stabilitātes palielināšanai.

Vibro-aizstāšana ar akmens kolonnām

Šī tehnoloģija paplašina grunts diapazonu, kuru var uzlabot ar vibrācijas metodi, ieskaitot irdenas, samaisītas un slāņainas gruntis. Akmens kolonnas var izmantot, lai balstītu uz tām pamatus visdažādākiem konstrukciju veidiem (no daudzstāvu ēkām līdz tiltiem un milzīgām noliktavām). Vibro-aizstāšana bieži tiek pielietota, lai uzlabotu pamatu grunti, nodrošinātu ātru ceļu uzbērumu un lielu atbalstsienu būvniecību, stabilizētu vājās gruntis pie ūdenstilpnēm. 
Vibrāciju rezultātā grunts tiek samaisīta ar šķembām un tiek iegūta paaugstināta stiprība.

Pāļu testēšanas darbi (statiskās, dinamiskās un ultraskaņas pārbaudes)

Vairāk
Statiskā pārbaude

Statiskās slodzes pārbaudes tiek veiktas lietojot pretdarbības rāmi. Rāmis ir īpaši izgatavots, lai balstītu līdz pat 3000 kN slodzi, kas vērsta tieši uz testa pāli. Lai izmērītu pāļa deformācijas, tiek izbūvēta pagaidu neatkarīga rāmja konstrukcija. Šī konstrukcija tiek piestiprināta pie grunts enkuriem 3,5 m attālumā no testa pāļa, lai paliktu nekustīga un parādītu jebkādas pārbaudes pāļu un pretdarbības rāmja kustības. Gan pirms slodzes pārbaudes, gan visā tās laikā viss pārbaudes aprīkojums tiek aizsargāts pret nevēlamiem traucējumiem. 
Pāļu statiskās slodzes pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar standartu LVS EN 1997-1. Pārbaudes pāļiem spiedes slodze tiek palielināta ar 100 kN un stiepes pāļiem – ar 50 kN intervālu (vai 200 un 100 kN). Slodze tiek palielināta reizi vienā stundā. Pēc slodzes palielināšanas rādījumi no visām mērierīcēm tiek nolasīti piecu minūšu laikā, pēc 10 minūtēm un pēc tam ik pa 15 minūtēm, līdz atkal tiek palielināta slodze.

Dinamiskā pārbaude

Pāļa dinamiskās slodzes pārbaude ar CAPWAP (gadījuma pāļu viļņu analīzes programma) tiek veikta, izmantojot Pāļu Dzīšanas Analizatoru (PDA pārbaude). Rezultāti nekavējoties tiek apstrādāti un novērtēti ar Gadījuma metodi (RMX) un vēlāk analizēti ar CAPWAP. Katru pārbaudes pāli sit dažas reizes apmēram no 0,3 m līdz 0,95 m pieaugošā augstuma. Pārbaudes veic ar attālināti vadītu Pāļu Dzīšanas Analizatora modeli PAX. Datorizētā analīze ar CAPWAP realizē iespēju turpmāk novērtēt rezultātus.

Ultraskaņas pārbaude

PET – Pile Echo Test Pārbaudes aparatūra sastāv no ultratestēšanas bezvadu sensora, atskaldāmā āmura un viedtālruņa ar ultraskanēšanas programmatūru. Ultraskanēšanas sistēma izmanto impulsu-atbalsta metodi (saskaņā ar ASTM D5882-07). Āmurs rada signālu vai reflektogrammu, kuru pārņem ultraskanēšanas digitālais akselerometrs. Pēc tam tas tiek nosūtīts uz datoru, lai iegūtu informāciju par pāļa garumu un formu.

Projekta risinājumu izstrāde, novērtējums un ekspertīze

Ņemot vērā ilgu gadu pieredzi dažādu inženierbūvju būvniecībā, YIT (iepriekš “Lemminkainen Latvija”) ir izveidota inženieru komanda, kas spēj izvērtēt un pārrēķināt izbūvējamās konstrukcijas atbilstību esošajiem grunts un slodzes apstākļiem.

Vairāk

Projekta risinājumu izstrāde, novērtējums un ekspertīze

Ņemot vērā ilgu gadu pieredzi dažādu inženierbūvju būvniecībā, YIT (iepriekš “Lemminkainen Latvija”) ir izveidota inženieru komanda, kas spēj izvērtēt un pārrēķināt izbūvējamās konstrukcijas atbilstību esošajiem grunts un slodzes apstākļiem.

Lai nodrošinātu iespējamu projekta kļūdu novēršanu pirms būvdarbu uzsākšanas, kā arī iespējami neloģisku risinājumu nomaiņu, YIT (iepriekš “Lemminkainen Latvija”) klientiem piedāvā sākotnējo projekta risinājumu pārrēķinu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, veic jauno projekta risinājumu saskaņošanu.

Atbalstsienu izbūves darbi (sekanto pāļu, metāla un “Berlīnes” tipa atbalstsienas)

Vairāk

Atbalstsienu izbūves darbi (sekanto pāļu, metāla un “Berlīnes” tipa atbalstsienas)

Dubultās rotācijas sistēma (DRS, CCFA, FOW)

Dubultās rotācijas, jeb CCFA (“Cased Continuous Flight auger”) metodi izmanto pāļu pamatu izbūvei vietās, kas atrodas tuvu esošām ēkām, kā arī izbūvējot sekantes pāļu atbalstsienas (FOW - “Front of wall”) virs un zem gruntsūdens līmeņa. Šo pāļu izbūves tehnoloģiju visbiežāk lieto blīvas apbūves gadījumā, kad būvlaukums ir ierobežots ar blakus esošām būvēm, kur vibrācijas vai jebkāda grunts sēšanās ir nepieļaujama. Piedāvātie pāļu diametri ir 420 mm, 550 mm, 620 mm un 813 mm, iedziļinājums līdz pat 23,5 m.

Metāla rievsiena

Metāla rievsiena tiek lietota, lai uz laiku vai pastāvīgi norobežotu būvbedri, novērstu gruntsūdens un grunts nokļūšanu būvbedrē. Pārsvarā tiek izmantoti Z un U profili, bet var izmantot arī H profilu un saliktos profilus. 
Metāla rievsienu izbūvē, veidojot nepārtrauktu tērauda sienu, kas sastāv no iepriekš izgatavotiem speciāliem tērauda profiliem, kurus iespiež vai ievibrē gruntī. Elementi ir savienoti ar slēdzenes tipa savienojumiem. Atkarībā no tehnoloģijas un grunts apstākļiem var tikt izmantota ūdens vai gaisa strūklas tehnoloģija. Lai rievsiena nedeformētos un spētu noturēt grunts slodzi tiek veikta rievsienas enkurošana vienā vai divos līmeņos, atkarībā no nepieciešamības.

YIT (ieprekš SIA “Lemminkainen Latvija”) piedāvā veikt metāla rievsienas izbūves darbus izmantojot:

 • ekskavatoru ar “Movax” tipa tehnoloģiju - “Movax” tipa tehnoloģijas priekšrocības ir augsta produktivitāte un samērā zemas darba zonas pieejamības prasības, jo “Movax” vibrators tiek piestiprināts pie kāpurķēžu ekskavatora, kam ir liela caurgājamība un samērā mazi gabarīti. “Movax” tehnoloģiju iespējams izmantot vājām gruntīm un ar nelielu rievsienu garumu.
 • “Bauer” universālās pāļu mašīnas ar impulsa tipa vibratoriem - impulsa tipa vibratora priekšrocības ir samērā nelielā vibrācija uz blakus esošajām ēkām, jo vibrācija tiek tieši novadīta uz pašu rievpāli nevis uz apkārtējo zonu, kas ļauj rievpāli iedziļināt līdz pat 23,5 metru dziļumam.
 • “Bauer” universālās pāļu mašīnas ar preses sistēmu - Preses sistēmas priekšrocības ir bez vibrācijas metode, ko var izmantot blakus esošām vēsturiskām ēkām, jo izbūve tiek veikta izmantojot iekārtas hidraulisko spēku nevis vibrāciju.
 • Brīvi krītošu vibratoru – klasiskā rievsienu iedziļināšanas metode izmantojot mobilo celtni.

Reciklēšanas darbi

YIT (bij. SIA “Lemminkainen Latvija”)  ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas ir veicis un saviem klientiem piedāvā ar saistvielām saistītu ceļa konstruktīvo kārtu reciklēšanu (auksto pārstrādi) un tās stabilizāciju, pievienojot cementu.

Vairāk

RECIKLĒŠANAS DARBI

YIT (bij. SIA “Lemminkainen Latvija”)  ir viens no pirmajiem ceļu būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kas ir veicis un saviem klientiem piedāvā ar saistvielām saistītu ceļa konstruktīvo kārtu reciklēšanu (auksto pārstrādi) un tās stabilizāciju, pievienojot cementu.

Reciklēšanas darbu pirmajā etapā tiek veikta esošā ceļa asfaltbetona segas vai/un segas pamata uzirdināšana (reciklēšana). Otrajā darbu etapā tiek veikti stabilizēšanas darbi, kuru mērķis ir uzlabot nestspēju. To laikā noteiktā proporcijā tiek pievienots cements vai/un cits jauns minerālmateriāls un ūdens, kurus reciklēšanas laikā samaisa ar iepriekš uzirdināto materiālu. Iegūtais maisījums tiek profilēts un veltņots, lai iegūtu nepieciešamos projekta parametrus.