Laboratorijas pakalpojumi

Uzņēmumam SIA “YIT Infra Latvija” ir sava bituminēto un minerālo materiālu testēšanas laboratorija, kurā veic materiālu un dažādu ceļa konstruktīvo kārtu parametru testēšanu.

Būvmateriālu testēšanas laboratorija ir ieviesusi un uztur laboratorijas kvalitātes vadības sistēmu, kā arī ir saņēmusi Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecinājumu, ka ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādā sfērā: bituminēto maisījumu un minerālo materiālu paraugu ņemšana un fizikālo, fizikāli ķīmisko un mehānisko īpašību testēšana; bitumena paraugu fizikālā testēšana.

2012. gada nogalē atklāta materiālu testēšanas laboratorijas filiāle Rēzeknes novada, Sakstagala pagasta “Pērtniekos”, kas sniedz iespēju klientiem piedāvāt akreditētus testēšanas pakalpojumus Latgales reģionā.

Uzņēmums nopietni attiecas pret laboratorijas attīstību, ne tikai investējot jaunu iekārtu un instrumentu iegādē, bet arī personāla kompetences un prasmju celšanā. Ik gadu personāls piedalās starplaboratoriju salīdzinošajās testēšanās, lai apliecinātu savu kompetenci un gūtu pārliecību par klientiem sniegto testēšanas pakalpojumu atbilstību prasībām. Laboratorijas personālam ir nodrošinātas komunikācijas un sadarbības iespējas starp visām “YIT” Grupas darbības valstīs esošajām struktūrvienību testēšanas laboratorijām, kā arī iespēja gūt pieredzi “YIT” centrālajā laboratorijā Tusulā (Tuusula), Somijā.

Materiālu testēšanas laboratorija
"Bicītes", Garkalnes novads, LV-1024, Latvija
Materiālu testēšanas laboratorijas filiāle
"Pērtnieki", Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, Latvija

Minerālo materiālu testēšana

Būvmateriālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt minerālo materiālu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Vairāk

Minerālo materiālu testēšana

Būvmateriālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt minerālo materiālu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Pārbaudes nosaukums
Pārbaudes metode (LVS EN)
Pārbaudes minerālajiem materiāliem

Paraugu ņemšana

932-1 p.8.8.

Granulometriskais sastāvs

933-1

Losandželosas koeficients

1097-2 p.5.

B un G pielikumi.

Formas indekss

933-4

Plūšanas koeficients

933-6 p.8.

Daļiņu blīvums

1097-6 A.p.4.

Proktora blīvums un optimālais mitrums

13286-2 p.7.1., p.7.2., p.7.4.

Nordiskais abrazīvais rādītājs

1097-9

Metilēnzilais tests

933-9

Magnija sulfāta rādītājs

1367-2

Filtrācijas koeficients*

LVC metodiskie norādījumi

Irdenais bēruma blīvums

1097-3

Mitruma saturs paraugā

1097-5

Ūdens absorbcija*

1097-6 p.8

Drupināto un lauzto virsmu noteikšana*

933-5

Organika (izdedzināšanas metode)*

LVC metodiskie norādījumi

 Pārbaudes būvobjektā 

 

 

Deformācijas moduļa noteikšana.

Ev2/Ev1

DIN 18134

 
* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

Bituminēto maisījumu testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt bituminēto maisījumu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Vairāk

Bituminēto maisījumu testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt bituminēto maisījumu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Pārbaudes nosaukums
Pārbaudes metode (LVS EN)
Pārbaudes bituminētajiem maisījumiem

Paraugu ņemšana

12697-27 p.4.1,p.4.3, p.4.7.

Saistvielas saturs

12697-1 B.1.2.

Granulometriskais sastāvs

12697-2

Tilpumblīvums

12697-6

B metode

Maksimālais blīvums (ūdens, trihloretilēns)

12697-5

A metode

Poru aprēķins

12697-8

Maršala stabilitāte un plūstamība*

12697-34

Ūdens jutība*

12697-12

Minerālmateriāla un bitumena savietojamības noteikšana*

LVC metodiskie norādījumi

Būvobjektā izurbtie asfaltbetona paraugi (1 paraugs = 2 urbumi)

Tilpumblīvums

12697-6

B metode

Maksimālais blīvums (ūdens, trihloretilēns)

12697-5

A metode

Gaispildītās poras

12697-8

Kārtas biezums (1 punkts)

12697-36 p.4.1.

 
* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

Bitumena testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt bitumena testēšanu, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Vairāk

Bitumena testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt bitumena testēšanu, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Pārbaudes nosaukums
Pārbaudes metode (LVS EN)

Pārbaudes bituminētajiem maisījumiem

Penetrācija

1426 p.7.3.

Mīkstēšanas temperatūra

1427

Trausluma temperatūra (FRASS)

12593

Bitumena atgūšana ar rotācijas iztvaicētāju*

12697-3

 
* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā 

Aizvērt