Ēku rekonstrukcija

Mūsu paveiktais laika posmā no 2011 - 2015 

Valkas Sporta halles renovācija

Pasūtītājs: Valkas novada dome

2015. gada 13 aprīlī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Valkas novada bērnu- jaunatnes sporta skolas sporta halles ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju”, ID Nr. VND/ 2014/522 realizāciju.

Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabojot Valkas Bērnu- jaunatnes sporta skolas energoefektivitāti. Projekts realizēts piesaistot Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta finansējumu.

Vairāk

2015. gada 13 aprīlī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Valkas novada bērnu- jaunatnes sporta skolas sporta halles ēkas fasādes vienkāršoto renovāciju”, ID Nr. VND/ 2014/522 realizāciju.

Pasūtītājs: Valkas novada dome

Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, uzlabojot Valkas Bērnu- jaunatnes sporta skolas energoefektivitāti. Projekts realizēts piesaistot Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta finansējumu.

Būvdarbu veikšanas laikā veikta ēkas ārsienu siltināšana, tekņu un noteku nomaiņa, dūmvadu demontāžu, uzjumteņu nomaiņa virs ārējām durvīm, veco ārējo atklāto ugunsdzēsības kāpņu nomaiņa, ēkas cokola un grīdas siltināšana no iekšpuses, jumta pārseguma siltināšana, koka un alumīnija profila logu nomaiņa uz PVC tipa logiem - stikla pakete ar selektīvo kārtu (vidēja U≤1,3W/(m2K), koka ārdurvju modernizācija, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karsta ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa, ventilācijas sistēmas modernizācija.

Projekta īstenošanas rezultāts oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 90318,46 un oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,42 kgCO2/eur.

Valkas pamatskolas fasādes renovācija

Pasūtītājs: Valkas pamatskola

2014. gada novembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā renovācija”, ID Nr. VND 2014/2K/KPFI realizāciju.

Vairāk

2014. gada novembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Valkas pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā renovācija”, ID Nr. VND 2014/2K/KPFI realizāciju.

Pasūtītājs: Valkas pamatskola

Projekta laikā veikti ēkas fasādes darbi, t.sk. fasādes siltināšana (2975,48 m2), tekņu (300 m) un noteku (160 m) nomaiņa, dūmvadu demontāža, uzjumteņu nomaiņa virs ārējām durvīm, veco ārējo atklāto ugunsdzēsības kāpņu nomaiņa, ēkas cokola siltināšana (660 m2), jumta pārseguma siltināšana (2135 m2), esošo koka logu, PVC logu un stikla bloku logu nomaiņa uz PVC tipa logiem (288 logi) - stikla pakete ar selektīvo kārtu (vidēja U≤1,3W/(m2K)), koka ārdurvju modernizācija uz PVC tipa ārdurvīm, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa, rekuperācijas iekārtu uzstādīšana ēkas sporta zāles un aktu zāles ventilācijas sistēmās.

Mājas renovācija Ropažos

Pasūtītājs: RN SIA „Ciemats”

2013. gada 02. jūlijā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes”3, Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizāciju.

Vairāk

2013. gada 02. jūlijā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes”3, Silakrogā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizāciju.

 

Pasūtītājs: RN SIA „Ciemats”

Projekta ietvaros tika veikta piecstāvu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā renovācija Ropažu novada, Silakrogā, Priedes 3.

Dzīvojamās mājas renovācija veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes 3”, Silakrogā energoefektivitātes pasākumi” ietvaros.

Dzīvojamā mājā izvietoti 75 dzīvokļi, ēkas kopēja platība 4913.8 kv.m. Ēkas ārsienas būvētas no ķieģeļiem/ paneļiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja jaunu veidolu un uzlabojumus ieguvusi dažu mēnešu laikā. Ēkas renovācija tika uzsākta 2012.gada oktobrī. Šajā laikā mājai tika veikta fasādes un gala sienu siltināšana, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, jumta siltināšanas darbi, apkures cauruļvadu siltināšana, vējtvera durvju nomaiņa un veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās pret jauniem PVC logiem.

 ERAF Priedes

Sociālo māju rekonstrukcija Ķekavā

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība


2013. gada 20. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Lilijas” un „Misas kantora ēka” Mellupos rekonstrukcija”, realizāciju.

Vairāk

2013. gada 20. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Lilijas” un „Misas kantora ēka” Mellupos rekonstrukcija”, realizāciju.

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Projekta ietvaros Ķekavas pagasta Mellupos tika veikta divstāvu dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Lilijas” un Mežniecības kantora ēkas rekonstrukcija par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Misas kantora ēka”.

Bijušajā Misas mežniecības kantora ēka izbūvēti sociālie dzīvokļi, dienas centrs, telpas izbraukuma bibliotēkai, ambulances pieņemšanas punkts un sociālā darbinieka kabinets. Projekta gaitā ēka pilnībā atjaunota: veikts telpu kapitālais remonts, nomainītas grīdas, pārplānotas telpas, izbūvētas labierīcības, dzeramā ūdens aka, centrālā apkure, notekūdeņu attīrīšanas bioloģiskās iekārtas un veikta ēkas siltināšana.

Ogres Dziednīca

Pasūtītājs: Ogres novada pašvaldība

2013. gada 21. janvārī YIT Celtniecība SIA pabeidz projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības aģentūras "Dziednīca" ēkā (vienkāršotā renovācija) Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs Nr.ONP-2012-2 realizāciju.

Vairāk

2013. gada 21. janvārī YIT Celtniecība SIA pabeidz projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres novada pašvaldības aģentūras "Dziednīca" ēkā (vienkāršotā renovācija) Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs Nr.ONP-2012-2 realizāciju.


Pasūtītājs:
 Ogres novada pašvaldība


Projekta ietvaros ir veikti vērienīgi energoefektivitātes paaugstināšanas darbi- nosiltināts ēkas puspagrabs un pamati, sienas un jumts, nomainīti logi un ārdurvis. Apmetuma remonts un sienu krāsošanas darbi veikti arī garāžas ēkai.

Galvenās ieejas mezglā uzstādīts jauns durvju bloks ar automātiskām bīdāmām durvīm, karstā gaisa aizkaru un siltinātu vējtvera grīdu.

Uz "Dziednīcas" jumta izvietoti 15 saules paneļi kopumā 30 m² platībā, bet tās pagrabā - akumulācijas tvertnes un siltumsūknis. Uzstādot siltumsūkni, tiek atgūts siltums no kanalizācijas notekūdeņiem, kuru apjoms ir ievērojams laikā, kad tiek nodrošināta regulāra ūdens apmaiņa peldbaseinā, peldbaseina dušu, šarko dušu un masāžas vannu darbība. Uzstādītas arī ventilācijas iekārtas ar ļoti augstu siltuma atgūšanas koeficientu. No saules kolektoriem un kanalizācijas notekūdeņiem iegūtā enerģija tiks akumulēta divās 2 mlielās tvertnēs. No kanalizācijas iegūtā enerģija ļaus ūdeni saviem spēkiem sasildīt par veseliem 40 grādiem, bet, pateicoties saules kolektoriem - līdz pat 55 grādiem, jeb temperatūrai, kas tiek nodrošināta peldbaseina dušas telpās Šis ir pirmais Ogres novada pašvaldības objekts ar šāda veida enerģijas ieguves veidiem.

Realizētie ēkas siltināšanas un siltuma atgūšanas pasākumi nodrošinās siltumenerģijas patēriņa samazinājumu apkures vajadzībām līdz pat 46%, kā arī samazinās elektroenerģijas patēriņu ventilācijas iekārtu un apgaismojuma vajadzībām.

Siguldas stacijas rekonstrukcija 1. kārta

Pasūtītājs: Siguldas novada dome

2012. gada jūlijā YIT Celtniecība pabeidza Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas 1.kārtas darbus

Siguldas dzelzceļa stacijas ēka kā novada nozīmes vēstures un arhitektūras objekts netika pārbūvēta.

Vairāk

2012. gada jūlijā YIT Celtniecība pabeidza Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas 1.kārtas darbus

Pasūtītājs: Siguldas novada dome

Siguldas dzelzceļa stacijas ēka kā novada nozīmes vēstures un arhitektūras objekts netika pārbūvēta. Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā turpmāk atradīsies ne tikai dzelzceļa stacija, bet arī autoosta, uzgaidāmās telpas, labierīcības, tirdzniecības kiosks, Siguldas novada Pašvaldības policija un Tūrisma informācijas centrs. Jaunas, plašākas aprises ieguvis arī dzelzceļa stacijas laukums, kur izbūvētas paaugstinātas zaļās terases, mūsdienīga strūklaka, kā arī Laimas pulkstenis, kurš atrodas pazeminātā aplī ar atpūtas soliņiem. Stacijas laukuma objektu apgaismojumam izmantotas LED spuldzes, bet pašu laukumu izgaismo elektrību ekonomējoši gaismekļi. Laukuma vidū ir izbūvēta īpaša pamatne, lai Ziemassvētkos varētu uzstādīt svētku egli.

Siguldas dzelzceļa stacijas rekonstrukcija norisinājās ar Eiropas Savienības fonda aktivitātes «Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai» atbalstu. Projekta realizāciju līdzfinansēja ERAF.

Stacijas ēkas vienā pusē uzstādītas stiklotas metāla konstrukcijas, kas simboliski atgādina spieķa izliekumu un kalpos kā aizsargs no sniega un lietus. Pēc dzelzceļa stacijas rekonstrukcijas un stacijas laukuma labiekārtošanas rekonstrukcija turpināsies uz dzelzceļa perona, kur VAS «Latvijas Dzelzceļš» veiks unikālu peronu pārbūvi, kas tiks pielāgota jaunajiem vilcieniem. Pēc perona rekonstrukcijas Siguldas dzelzceļa stacija būs vienīgā Latvijā, kurā veikta šāda pārbūve.

Siguldas Novada domes atsauksme

Siguldas stacijas rekonstrukcija 2. kārta

Pasūtītājs: Siguldas novada dome

2012. gada 30. augustā YIT Celtniecība pabeidza Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas 2. kārtas projekta korekcijas un būvniecības darbus.

Vairāk

2012. gada 30. augustā YIT Celtniecība pabeidza Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcijas 2. kārtas projekta korekcijas un būvniecības darbus.

Pasūtītājs: Siguldas novada dome

YIT Celtniecība veiksmīgi realizēja Siguldas dzelzceļa stacijas ēka un stacijas laukuma 1. kārtu un ieguva tiesības realizēt arī 2. kārtas projekta korekcijas un būvniecības darbus.

2.kārtas ietvaros tika izstrādāts un saskaņots tehniskais projekts, kas paredz inženierkomunikāciju izbūvi (lietus kanalizācija vairāk kā 150 m garumā, gāzes pievadi 60 m garumā), teritorijas labiekārtošanas darbus (bruģēta laukuma izbūve- 1440 m2  apjomā, teritorijas apzaļumošana) un ceļu rekonstrukcijas darbus (asfalta segums brauktuvei 3013 m2 platībā).

Mājas renovācija Gulbju ielā

Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Priedēs” 

2012. gada 21. decembrī YIT Celtniecība SIA beidza projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Gulbju ielā 28, Rīgā” realizāciju.

Vairāk

2012. gada 21. decembrī YIT Celtniecība SIA beidza projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Gulbju ielā 28, Rīgā” realizāciju.

Pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Priedēs” 


Renovējamā ēka ir 5 stāvu ēka ar pagrabu un trijām kāpņu telpām. Vienkāršotās renovācijas gaitā uzlabota ēkas siltumefektivitāte. Ēkai netika mainītas nesošās konstrukcijas, starpsienas, plānojums, vai citas plašas izmaiņas, kas ietilpina šo renovāciju vienkāršajā renovācijā.

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai veikti šādi darbi:

  • Cokola siltināšana
  • Pagrabstāva pārseguma siltināšana
  • Fasādes siltināšana
  • Veco durvju un koka logu nomaiņa
  • Tehniskā stāva grīdas siltināšana
  • Jumta siltināšana virs dzīvojamajām telpām jumta daļai
  • Ieejas mezglu jumtiņa remonts un lodžiju apdare
  • Apkures sistēmas uzlabojumi

 

Emīla Dārziņa Mūzikas skola

Pasūtītājs: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

2012. gada oktobrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Vienkāršotas renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējuma ietvaros” realizāciju.

Vairāk

2012. gada 31. oktobrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Vienkāršotas renovācijas būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas ēkā, Kalnciema ielā 10/12, Rīgā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un valsts budžeta līdzfinansējuma ietvaros” realizāciju.

Pasūtītājs: Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

Projekta ietvaros tika uzlabota energoefektivitāte, īstenojot vienkāršās renovācijas būvdarbus saskaņā ar SIA TURSONS izstrādāto būvprojektu un šī būvprojekta tehniskajām specifikācijām, paredzot koncertzāles/foajē, mācību korpusa, sporta zāles un noliktavas/pārejas fasāžu siltināšanu un fasāžu apdares atjaunošanu, jumtu siltināšanu un jauna seguma ieklāšanu, tekņu un noteku nomaiņu, pamatu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, kā arī vēdināšanas sistēmas nomaiņu koncertzālē.

Pēc pasākumu veikšanas tika sasniegtas būvnormatīva LBN 002-01 normatīvās U vērtības ēku norobežojošajām konstrukcijām, bet jauno logu, vitrīnu un ārdurvju U vērtība mazāka vai vienāda ar 1,3W/m2K. Koncertzāles vispārējā gaisa apmaiņas pieplūdes-nosūces ventilācijas sistēma ar gaisa apstrādes agregātu nodrošina gaisa filtrēšanu, trokšņu slāpēšanu, siltuma atgūšanu un gaisa uzsildīšanu aukstajā laika periodā.

E. Darzina skola ERAF

Ogres Valsts tehnikums

Pasūtītājs: Ogres Valsts tehnikums


2012. gada 29. novembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Ogres Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotās renovācijas” realizāciju.

Vairāk

2012. gada 29. novembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Ogres Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršotās renovācijas” realizāciju.

Pasūtītājs: Ogres Valsts tehnikums

Projekta realizācijas gaitā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, t.i. oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Ogres Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Upes prospektā 18, Ogrē.
Projekts tika realizēts izmantojot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” finansējumu par ēkas renovāciju atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Ogres valsts tehnikuma atsauksme

Rīgas 2. slimnīcas rekonstrukcija

2011. gada 15. decembrī YIT Celtniecība SIA pabeigusi rekonstrukcijas darbus Rīgas 2. slimnīcā.

Vairāk

2011. gada 15. decembrī YIT Celtniecība SIA pabeigusi rekonstrukcijas darbus Rīgas 2. slimnīcā.

Projekta laikā rekonstruēta slimnīcas galvenā ieeja, renovētas neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas. 1. stāvā demontēti un uzstādīti jauni inženiertīkli un daļēji pārplānotas telpas.

Būvdarbu laikā veikti apjomīgi ēkas jumta renovācijas darbi: nomainītas vecās koka konstrukcijas un ierīkota siltumizolācija, demontēti vecie un izbūvēti jauni skursteņi un dūmvadi, bēniņu telpās izbūvēti stikloti jumta logi, uzstādītas jaunas lietus notekas un teknes.

Rīgas rajona slimnīcas rekonstrukcija

Pasūtītājs: SIA „Rīgas rajona slimnīca”

Projekta „Rīgas rajona slimnīcas rekonstrukcija un renovācija” realizācija Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.

Būvdarbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta ietvaros plānots renovēt SIA ”Rīgas rajona slimnīca” ar kopējo platību 1787,9 m² un centralizētās sterilizācijas telpas.

Vairāk

Projekta „Rīgas rajona slimnīcas rekonstrukcija un renovācija” realizācija Lakstīgalas ielā 13, Siguldā.

Pasūtītājs: SIA „Rīgas rajona slimnīca”

Būvdarbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Projekta renovēta SIA ”Rīgas rajona slimnīca” ar kopējo platību 1787,9 m² un centralizētās sterilizācijas telpas. Staru diagnostikas neremontēto telpu rekonstrukcija ar papildus rentgenogrāfijas un ultrasonogrāfijas kabinetu izbūvi. Tiks veikta fizikālās terapijas kabineta rekonstrukcija. 1.stāvā veikta dienas stacionāra telpu rekonstrukcija un tiks pilnībā izremontēta 3.stāva 4.nodaļa.

YIT Celtniecība veica telpu pārbūvi un apdari, būvkonstrukciju izbūvi, iebūvējamo tehnoloģisko un medicīnisko tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, ugunsdzēsības automātikas sistēmas, vājstrāvu sistēmas, sakaru, datortīklu, TV ierīkošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, apkures un ventilācijas tīklu, iekšējo elektroapgādes tīklu nomaiņu.

Rīgas Doma Kora skola

Pasūtītājs: Rīgas Doma kora skola

2011. gada 24. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Rīgas Doma kora skolas ēkas vienkāršota renovācija, energoefektivitātes uzlabošanas klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ietvaros Kalnciema iela 10-12, Rīga” realizāciju.

Vairāk

2011. gada 24. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Rīgas Doma kora skolas ēkas vienkāršota renovācija, energoefektivitātes uzlabošanas klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ietvaros Kalnciema iela 10-12, Rīga” realizāciju.

Pasūtītājs: Rīgas Doma kora skola

Būvdarbi tika sadalīti divos etapos - pirmajā būvdarbu posmā tika veikta ēkas cokola siltināšana, logu un durvju maiņa, otrajā posmā - fasādes siltināšana un apdare. Vienkāršotās renovācijas darbi tika realizēti KPFI (Klimata Pārmaiņu Finanšu instruments) līdzfinansēto projektu ietvaros.

Kora skola ERAF

Rekonstrukcija iestādei „Saulīte”

YIT Celtniecība SIA pabeidza un 2011. gada 01. septembrī oficiāli atklāja projekta "Vienkāršota rekonstrukcija pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”, Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā" realizāciju.

Vairāk

YIT Celtniecība pabeidzis pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" vienkāršoto rekonstrukciju!

19.09.2011

YIT Celtniecība SIA pabeidza un 2011. gada 01. septembrī oficiāli atklāja projekta "Vienkāršota rekonstrukcija pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte”, Institūta ielā 2, Siguldas pagastā, Siguldas novadā" realizāciju.

VSAC „Aizvīķi” ēku rekonstrukcija

Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme”

Būvdarbi tika veikti ERAF projekta īstenošanas ietvaros „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā”.

Būvdarbu gaitā tika veikti ēkas 1. un 2. korpusa telpu iekšējie apdares darbi, fasāžu apdares darbi, jumta, lietus ūdeņu noteksistēmu un iekšējo kāpņu telpu pārbūve, lifta šahtas izbūve un lifta montāža darbi. Tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, jauna pandusa izbūves un ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi.

 
Vairāk

Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme”

Būvdarbu izpildes vieta: „Aizvīķi”, Gramzdas pagasts, Priekules novads

Būvdarbi tika veikti ERAF projekta īstenošanas ietvaros „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā”.

Būvdarbu gaitā tika veikti ēkas 1. un 2. korpusa telpu iekšējie apdares darbi, fasāžu apdares darbi, jumta, lietus ūdeņu noteksistēmu un iekšējo kāpņu telpu pārbūve, lifta šahtas izbūve un lifta montāža darbi. Tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, jauna pandusa izbūves un ieejas mezglu rekonstrukcijas darbi.

Ēkas korpusu apsildīšanas vajadzībām tika uzbūvēta jauna katlu māja, kā arī tika veikti iekšējo un ārējo inženiertīklu rekonstrukcijas darbi. Tika uzstādītas jaunas videonovērošanas, ugunsdrošības, balss izziņošanas, ventilācijas, elektroapgādes, apsardzes sistēmas.