Rīcības kodekss

Rīcības kodekss

Mūsu misija, vīzija un vērtības ir mūsu darbu un darbības pamatā.

Mēs esam apņēmušies veicināt mūsu uzņēmējdarbības ilgtermiņa panākumus, taču ne par jebkādu cenu. Lai gūtu panākumus uzņēmējdarbībā, mums jāizturas ar cieņu pret visām iesaistītajām pusēm — jāiesaistās efektīvā sadarbībā un visiem jārada vērtība, tostarp klientiem, akcionāriem un darbiniekiem.

YIT Rīcības kodeksā aprakstīti principi, kas nosaka uzņēmuma YIT attiecības ar dažādām ieinteresētajām pusēm. Principu pamatā ir mūsu vērtības. Rīcības kodekss nav izstrādāts kā detalizēta instrukcija, kurā var rast atbildes uz ikvienu jautājumu, bet gan drīzāk kā vispārējas vadlīnijas, kas norāda veidu kā mēs īstenojam uzņēmējdarbību. Rīcības kodeksā ir iekļauti principi, kas nosaka mūsu darbību attiecībās ar klientiem, darbiniekiem, akcionāriem, sadarbības partneriem, konkurentiem, sabiedrību, apkārtējo vidi, mūsu darbību caurredzamību, saziņu un datu aizsardzību. Tajā atradīsiet arī informāciju par atbilstību mūsu biznesa principiem un iespējām ziņot par pārkāpumiem.

YIT rīcības kodekss

Lasiet un lejupielādējiet latviešu valodā