Inženierbūves

Mūsu paveiktais laika posmā no 2010 - 2014

Siltumtīklu rekonstrukcija Jelgavā

Pasūtītājs: SIA „Fortum Jelgava”

2014. gada decembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas izbūve Jelgavā - 1., 4., un 5.posms”, ID Nr. FJ 2014/02-SP-KF realizāciju.

 

Vairāk

SILTUMTĪKLU REKONSTRUKCIJA JELGAVĀ

2014. gada decembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas izbūve Jelgavā - 1., 4., un 5.posms”, ID Nr. FJ 2014/02-SP-KF realizāciju.

Pasūtītājs: SIA „Fortum Jelgava”

Būvdarbu veikšanas laikā izbūvēta Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēma vairākos posmos ar kopējo garumu 1,559 km. Izbūvējamās (rekonstruējamās) siltumtrases izvietotas Jelgavas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklos (Pasta 38/S/Edžus 15 ielu rajonā; Aspazijas 29/Asteru 16 ielu rajonā; Saldus ielā).

Siltumtīklu diametri: 2xDn500mm; 2xDn125mm; 2xDn100mm; 2xDn80mm; 2xDn65mm; 2xDn50mm; 2xDn32mm. Siltumtrases izbūvē pielietota bezkanālu tehnoloģija.

Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta

Pasūtītājs: SIA «Daugavpils ūdens»

Projekts tika realizēts saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas vispārīgajiem noteikumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas, maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcijas un kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcijas darbi Daugavpilī tika veikta vairākos posmos.

 

Vairāk

Pasūtītājs: SIA «Daugavpils ūdens»

Projekta autori un autoruzraudzība: «REM PRO»

Projekts tika realizēts saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas vispārīgajiem noteikumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas, maģistrālo kanalizācijas sistēmas kolektoru rekonstrukcijas un kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcijas darbi Daugavpilī tika veikti vairākos posmos.

Kopējais ielas ūdensapgādes tīkla garums ir 12 km, kanalizācijas tīkla un spiedvada garums 11 km. Projekta ietvaros kopumā tika izbūvētas 7 sūkņu stacijas ar jaudu 813–1598 m3/dnn, kas aprīkotas ar hidrostatiskiem līmeņa devējiem un skalošanas vārstiem. Noslēdzot darbus, tiks atjaunots asfalta segums 5500 m2. 

Projekta galvenie ieguvēji ir Daugavpils iedzīvotāji, jo pēc projekta realizācijas tika atrisinātas ne tikai dzeramā ūdens un kanalizācijas problēmas, bet arī izveidoti apstākļi teritorijas attīstībai, samazināti ūdens zudumi, iespējamais augsnes piesārņojums un notekūdeņu infiltrācija, kā arī atrisināta kanalizācijas sistēmas applūšanas problēma lietusgāžu laikā, tādējādi būtiski uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus.

Ūdenssaimniecību izbūves projektos īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai novērstu potenciālos augsnes piesārņojumus un notekūdeņu infiltrāciju. Piemēram, sūkņu stacijas jau rūpnieciski ir izolētas, tāpēc kanalizācijas ūdeņu noplūde apkārtējā vidē nav iespējama.                                                                     

Daugavpils UDS raksts

Siltumtīklu rekonstrukcija Daugavpilī

Pasūtītājs: PAS Daugavpils Siltumtīkli

YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” realizāciju. 

Daugavpilī, Jaunbūves un Vecstropu mikrorajonos noslēdzies PAS „Daugavpils siltumtīkli” īstenotais ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas projekts.

 

Vairāk

YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” realizāciju.

Pasūtītājs: PAS Daugavpils Siltumtīkli

Daugavpilī, Jaunbūves un Vecstropu mikrorajonos noslēdzies PAS „Daugavpils siltumtīkli” īstenotais ES Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētais maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas projekts.

Projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” gaitā rekonstruēti 1645 metri siltumtīklu, no tiem 1093 metri- Liepājas ielā posmā no 18. Novembra līdz Jātnieku ielai un 552 metri- Vecstropu mikrorajonā no katlumājas līdz Neredzīgo biedrībai, nomainot gaisa cauruļvadu un ievietojot visus cauruļvadus zemē.

Projekta realizācija paaugstināja Daugavpils siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus rekonstruējamajā siltumtīklu posmā par 70% jeb par 2875 MWh gadā. Tas savukārt uzņēmumam ļauj ietaupīt kurināmo un elektroenerģiju, samazinās izmešus atmosfērā, kā arī uzlabo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vairojot pilsētas un reģiona pievilcību un veicinot līdzsvarotu visas valsts teritorijas attīstību.

Projekts „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Jaunbūves (Liepājas ielā) un Vecstropu mikrorajonos, Daugavpilī” realizēts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātē "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai". 

Siltumtīklu rekonstrukcija Rīgā

Pasūtītājs: AS „Rīgas Siltums”

Projekta „"Siltumtīklu rekonstrukcija no K-10-35 līdz K-10-36 un uz K-2-5 pusi līdz nekustīgam balstam, Rīgā" RS 13/145/AK realizācija.

Projekta ietvaros tika veikti siltumtīklu rekonstrukcijas darbi Rīgā, Krustbaznīcas ielā. Kopējais izbūvējamās siltumtrases garums ir 700 m.

Vairāk

Projekta „"Siltumtīklu rekonstrukcija no K-10-35 līdz K-10-36 un uz K-2-5 pusi līdz nekustīgam balstam, Rīgā" RS 13/145/AK realizācija. 

Pasūtītājs: AS „Rīgas Siltums”

Projekta ietvaros tika veikti siltumtīklu rekonstrukcijas darbi Rīgā, Krustbaznīcas ielā. Kopējais izbūvējamās siltumtrases garums ir 700 m.
Siltumizolācijas materiāls ir poliuretāna putas ar blīvumu 60 kg/m3, kas izstrādātas uz ciklopentāna bāzes, siltumvadītspēja pie 50 °C – 0,0246 W/mK. 

Salaspils siltumtīkli

Pasūtītājs: SIA „Salaspils siltums”

2012. gada 22. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā”( id.Nr. SalSil 2011/5 KF) realizāciju.

Projekta ietvaros veikta Salaspils pilsētas maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija, aizstājot esošās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā.

 

Vairāk

2012. gada 22. augustā YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā”( id.Nr. SalSil 2011/5 KF) realizāciju.

Pasūtītājs: SIA „Salaspils siltums”

Projekta ietvaros veikta Salaspils pilsētas maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija, aizstājot esošās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā.

Kopējais izbūvējamās siltumtrases garums ir 991m.

Siltumtīklu izbūves veids – bezkanāla. Siltumizolācijas materiāls ir poliuretāna putas ar blīvumu 60 kg/m3, kas izstrādātas uz ciklopentāna bāzes, siltumvadītspēja pie 50 °C – 0,0246 W/mK. Projektā izmantoti rūpnieciski izolētie cauruļvad bezkanāla izpildījumā, saskaņā ar LVS standartu.

Jelgavas NAI
 • Pasūtītājs: SIA ‘’Jelgavas ūdens’’
 • Projektētājs: SIA "Vides inženieri"
 • Projektētā notekūdeņu jauda 24200 m3/dn
Vairāk
 • Pasūtītājs: SIA ‘’Jelgavas ūdens’’
 • Projektētājs - SIA "Vides inženieri"
 • Projektētā notekūdeņu jauda 24200 m3/dn

Ūdenssaimniecības pakalpojumu projekta ietvaros Jelgavā tika izbūvēta priekš attīrīšanas un dūnu attīrīšanas ēka 460 m2, kompresoru ēka 95 m2, aerācijas un nostādīšanas baseini katrs ar 20 000 m3 tilpumu, dūņu lauks 7200 m2, dūņu blīvēšanas rezervuārs, laboratorijas ēka 300 m2, kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve dn100-dn500 (50 000 m), septiņas kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu no 30m3/h-1500 m3/h. Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas ar kopējo jaudu līdz 45000-70000 CE (cilvēku ekvivalents).

Slokas NAI
 • Pasūtītājs: SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’
 • Projektētājs: SIA ‘’A Projekts’’
 • Projektētā notekūdeņu jauda 10000 m3/dn
Vairāk
 • Pasūtītājs: SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’
 • Projektētājs: SIA ‘’A Projekts’’
 • Projektētā notekūdeņu jauda 10000 m3/dn

Ūdenssaimniecības pakalpojumu projekta ietvaros tika izbūvēts, aerācijas un nostādīšanas baseini katrs ar 10 000 m3 tilpumu, dūņu lauks 2700 m2, Priekšapstrādes un dūņu attīrīšanas ēka 600 m2, kompresora un elektrosadales ēka 170 m2, kanalizācijas spied vads dn600 mm; (1000m), ūdens vads dn110mm; (1000m), procesa cauruļvadi no dn100mm-dn1000mm; (1850m), elektrotīklu pieslēgums 5000m, veikta labiekārtošana 14650 m2. Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas ar kopējo jaudu līdz 29000 CE (cilvēku ekvivalents).

Siltumtīklu renovācija Limbažos

Pasūtītājs: "Limbažu siltums"

Projekts "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Limbažu centralizētās siltumapgādes sistēmā’’. Siltumtīklu renovācija Pasta ielā 9, Jaunās ielas 11 centrālo siltummezglu rajonos, Jaunatnes ielā 6 rajonā un no CSM Jaunā ielā 11, Limbažos". 

Vairāk

Projekts "Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Limbažu centralizētās siltumapgādes sistēmā’’. Siltumtīklu renovācija Pasta ielā 9, Jaunās ielas 11 centrālo siltummezglu rajonos, Jaunatnes ielā 6 rajonā un no CSM Jaunā ielā 11, Limbažos"

 • Pasūtītājs: "Limbažu siltums"
 • Būvdarbu izpildes vieta: Pasta ielā 9, Jaunās ielas 11 centrālo siltummezglu rajonos, Jaunatnes ielā 6 rajonā un no CSM Jaunā ielā 11, Limbažos


Būvdarbi tika veikti Kohēzijas fonda ietvaros, projektā veikti esošo divu cauruļu siltumtrašu nomaiņu uz rūpnieciski izolētām dubultajām bez kanāla siltumtrasēm, kā arī caurules ar signāla vadu sistēmu, kas nodrošina cauruļvada bojāšanas savlaicīgu noteikšanu.

Veloceliņa izbūve Siguldā

Pasūtītājs: Siguldas novada dome

Būvdarbu izpildes vieta: IV posms - Svētku laukums, Cēsu iela, Līvkalna iela, Siguldas pilsētā

Veloceliņa izbūve un tam piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi veloceliņa IV posmā – Svētku laukums, Cēsu iela, Līvkalna iela

Vairāk

Veloceliņa izbūve un tam piegulošās teritorijas labiekārtošanas darbi veloceliņa IV posmā – Svētku laukums, Cēsu iela, Līvkalna iela

 • Pasūtītājs: Siguldas novada dome
 • Būvdarbu izpildes vieta: IV posms - Svētku laukums, Cēsu iela, Līvkalna iela, Siguldas pilsētā


Būvdarbi tika veikti ERAF projekta īstenošanas ietvaros „Velotūrisma maršruta izstrāde un veloceliņa izbūve Siguldā”.

Būvdarbu gaitā tika veikta esošo ietvju paplašināšana un pārbūve velotūrismam. Izbūvētas jaunas ietves gājējiem un veloceliņš no Kr. Barona pieminekļa pa Līvkalna ielu līdz Televīzijas ielai un atzars pa Miera ielu līdz pilsētas kapsētai.

Upeslejas NAI

Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai „Saimnieks”

2010. gada 30. decembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” (ID Nr. PAS 2010/01 – ERAF) realizāciju.

Vairāk

2010. gada 30. decembrī YIT Celtniecība SIA pabeidza projekta „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Upeslejās” (ID Nr. PAS 2010/01 – ERAF) realizāciju.

Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldības aģentūrai „Saimnieks”


Projekts iekļauj notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Upeslejās. Minētais līgums balstīts uz FIDIC 1999.gadā izdoto Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”” (“FIDIC Sarkanā grāmata”) līguma nosacījumiem.