Kāda ir ilgtspējīga pilsēta?

 

Mūsu uzņēmuma grupas vīzija ir “Vairāk dzīvības ilgtspējīgas pilsētās”, un uz to mēs katru dienu tiecamies. Mēs attīstām ilgtspējīgas pilsētas, kurās tiek ņemtas vērā gan cilvēku, gan vides vajadzības.

Ilgtspējīgas pilsētas

Ilgtspējīgās pilsētās ir patīkami dzīvot, ir labi savienojumi ar sabiedrisko transportu, kā arī ikdienas pakalpojumi ir viegli pieejami. Ilgtspējīgas pilsētas ir uzņēmuma YIT darbības pamatā. Mēs veidojam pilsētas, kurās cilvēkiem patīk dzīvot, kur tiek ņemta vērā vides labklājība un kas pastāv no paaudzes uz paaudzi.

EKONOMISKI

Ekonomiski ilgtspējīga pilsēta no dekādes uz dekādi turpina būt pievilcīga teritorija, kur dzīvot, un vietējais nekustamais īpašums saglabā savu vērtību, līdz ar to tas cilvēkiem nodrošina drošus ieguldījumus. Ēkās izmantotie tehniskie risinājumi arī ir ilgtspējīgi, kā arī ēkas ir vienkārši uzturamas.

EKOLOĢISKI

Ilgtspējīga pilsēta mazina siltumnīcefekta gāzes, kas rodas pilsētā un ārpus tās. Privāto automašīnu un cita veida transporta nepieciešamība ir zema, kā arī sabiedriskais transports ir efektīvs un pievilcīgs. Bioloģiskā daudzveidība tiek aizsargāta, un daba ir dabiska pilsētas daļa.

SOCIĀLI

No sociālā viedokļa ilgtspējīga pilsēta ir vieta, kur cilvēki jūtas komfortabli, kur kopiena ir spēcīga un cilvēki jūt saikni ar rajonu. Pilsēta arī šķiet kā droša vieta dzīvošanai.

Ko es no tā iegūšu?

Ilgtspējīga pilsēta ir vērtīga visām tajā ieinteresētajām pusēm. Mūsu darba ietekme uz mūsu ieinteresētajām pusēm ir visai neliela, salīdzinot ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tomēr mums ir svarīgi, ka mūsu darbs pastāvīgi tiek pilnveidots un ka nenodarām ļaunu mūsu ieinteresētajām pusēm.

Iedzīvotājiem ilgtspējīga pilsēta nozīmē, ka tajā ir komfortabli dzīvot, pakalpojumi ir tuvu, sabiedriskais transports darbojas labi, kā arī tā ir laba vide laimīgai un ilgtspējīgai dzīvei.

Videi ilgtspējīga pilsēta nozīmē mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, mazāku dabas resursu izmantošanu, kā arī vairāk vietas pilsētā, kur dabai un bioloģiskajai daudzveidībai augt.

 

Pilsētas amatpersonām tas nozīmē pievilcīgas pilsētas teritorijas, kas nodrošina pilsētas nākotni kā ilgtspējīgai vietai, kur dzīvot un strādāt. Turklāt tas nozīmē uzticamu sadarbību pilsētu attīstīšanā.
 

Ilgtspējīgums mūsu pašu darbā. Lielāko ietekmi uz mūsu ieinteresētajām pusēm nodrošina mūsu produkti un pakalpojumi. Tomēr papildus tam mēs kārtīgi veicam savu darbu un darām visu, lai būtu atbildīgs sabiedrības loceklis.