Savās darbībās mēs tiecamies izpildīt YIT misiju  - veidot labāku dzīves vidi, kas ietver gan plānot un ieviest videi draudzīgus un ilgtspējīgus risinājumus mūsu realizētajos projektos, gan īstenot pārdomātu un atbildīgu būvniecību, lai samazinātu mūsu radīto ietekmi uz vidi, dabu un resursiem.
 • Ilgtspēja

  Ilgtspēja ir YIT Grupas  2022.-2025. gada stratēģijas pamatā un galvenais elements visās biznesa darbībās. ESG (vide, sociālā atbildība, pārvaldība) ir viena no trim galvenajām jomām, un katrai ilgtspējīgas attīstības jomai ir noteikti mērķi.

  Attiecībā uz vides mērķiem, YIT, saskaņā ar Science Based Target initiative (SBTi) apņemas ierobežot globālo sasilšanu līdz 1.5ºC, saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu.

  Savās darbībās (1. un 2. jomā) YIT mērķis ir līdz 2030. gadam panākt nulles oglekļa emisijas līmeni. YIT ir apņēmies līdz 2030. gadam samazināt vērtības ķēdes (3. joma) radītās emisijas vismaz par 30 %. Šie mērķi ir balstīti uz jaunākajiem sasniegumiem klimata zinātnē. Bāzes gads ir 2019. gads, kas bija pirms Covid-19 pandēmijas.

  YIT ir pirmais Somijas būvniecības uzņēmums, kas apņēmies samazināt emisijas gan no savas darbības, gan vērtību ķēdē* saskaņā ar klimata pārmaiņu iniciatīvu. Ar šo apņemšanos mēs stiprinām savu iepriekšējo darbu klimata jomā un atjauninām mūsu pašreizējos klimata mērķus, lai padarītu tos visaptverošākus, kas arī samazinās mūsu klientu radītās emisijas.

  Plašāka informācija par YIT Grupas stratēģiju un izvirzītajiem mērķiem pieejama angļu valodā: https://www.yitgroup.com/en/about-yit/strategy

 • Energoefektivitāte

  Vairāk nekā 50% no CO2 emisijas mūsu projektos rodas ēku ekspluatācijas laikā. Tāpēc mēs projektēšanas procesā cenšamies rast risinājumus, kas atstās pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Šī iemesla dēļ mēs uzstādām LED apgaismojumu, regulējamu ventilāciju ar siltuma atgūšanu un elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas.

  Kopš 2021. gada mūsu projekti tiek izstrādāti atbilstoši A klases klasifikācijai saskaņā ar ēkas energoefektivitātes sertifikātu. Tas ļauj iedzīvotajiem ne tikai kontrolēt enerģijas patēriņu, bet, to pārdomāti, izmantojot un pārskatot savus paradumus, arī būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus.

  Salīdzinot ar tradicionālajām kvēlspuldzēm, LED gaismas avoti ietaupa līdz pat 90% elektroenerģijas. Tajā pašā laikā LED spuldzes ilgi kalpo un tās var viegli utilizēt. Savos projektos mēs izmantojam LED apgaismojumu ēku koplietošanas telpās.

  Šobrīd projektos Mārpagalmi un Kaivas kvartāls ir integrēta regulējama ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu. Sistēmas principa pamatā ir rekuperācijas iekārta, kas izvada siltumu no izplūdes gaisa un tajā pašā laikā silda gaisu, kas nāk no ārpuses. Tas nodrošina svaiga gaisa plūsmu dzīvoklī visas dienas garumā, aizsargā iekštelpas no pelējuma un mitruma veidošanās uz logiem, kā arī samazina apkures izmaksas. Mēs plānojam izmantot šo ventilācijas sistēmu arī citos turpmākajos projektos. 

  Uzzināt vairāk

  Vairāk nekā 50% no CO2 emisijas mūsu projektos rodas ēku ekspluatācijas laikā. Tāpēc mēs projektēšanas procesā cenšamies rast risinājumus, kas atstās pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi. Šī iemesla dēļ mēs uzstādām LED apgaismojumu, regulējamu ventilāciju ar siltuma atgūšanu un elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas.

  Kopš 2021. gada mūsu projekti tiek izstrādāti atbilstoši A klases klasifikācijai saskaņā ar ēkas energoefektivitātes sertifikātu. Tas ļauj iedzīvotajiem ne tikai kontrolēt enerģijas patēriņu, bet, to pārdomāti, izmantojot un pārskatot savus paradumus, arī būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus.

  Salīdzinot ar tradicionālajām kvēlspuldzēm, LED gaismas avoti ietaupa līdz pat 90% elektroenerģijas. Tajā pašā laikā LED spuldzes ilgi kalpo un tās var viegli utilizēt. Savos projektos mēs izmantojam LED apgaismojumu ēku koplietošanas telpās.

  Šobrīd projektos Mārpagalmi un Kaivas kvartāls ir integrēta regulējama ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanu. Sistēmas principa pamatā ir rekuperācijas iekārta, kas izvada siltumu no izplūdes gaisa un tajā pašā laikā silda gaisu, kas nāk no ārpuses. Tas nodrošina svaiga gaisa plūsmu dzīvoklī visas dienas garumā, aizsargā iekštelpas no pelējuma un mitruma veidošanās uz logiem, kā arī samazina apkures izmaksas. Mēs plānojam izmantot šo ventilācijas sistēmu arī citos turpmākajos projektos.

  Mēs arī esam nolēmuši samazināt transporta radīto CO2 emisiju apjomu. Tos galvenokārt ražo vieglie automobiļi, tāpēc mēs atbalstām alternatīvas metodes un veicinām videi draudzīgu transportlīdzekļu izmantošanu. Visos mūsu projektos ir velosipēdu novietnes, kā arī izveidoti kanāli elektrības kabeļiem, lai nākotnē nepieciešamības gadījumā varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus.

  Kopš 2020. gada, uzņēmumā YIT LATVIJA  uzturēta energopārvaldības sistēma un sertificēta atbilstoši ISO 50001 standartam. Būvniecības procesā mēs izmantojam zaļo siltumenerģiju un elektroenerģiju, kas ražota no 100% atjaunojamajiem energoresursiem. Uzņēmumā tiek plānoti un īstenoti enerģijas taupīšanas pasākumi, kuru rezultāti tiek paziņoti Būvniecības valsts kontroles birojam.

 • Projektēšanas un būvniecības process

  Projektēšanas stadijā mēs aprēķinām un cenšamies samazināt savas ēkas ietekmi uz vidi.  Ēkas dzīves cikla novērtējumi tiek izdarīti ar One Click LCA programmatūru*.
  * Ēkas rada aptuveni trešdaļu no visām siltumnīcefekta emisijām un veido aptuveni 40% no kopējā enerģijas patēriņa. Pateicoties automatizētai ēkas dzīves cikla novērtēšanas programmatūrai, katram objektam mēs aprēķinām un samazinām ēkas ietekmi uz vidi - izvēlamies energoefektīvus risinājumus un materiālus ar mazāku emisijas līmeni.

  Produktiem ar minimālu emisiju līmeni ir liela loma augstas gaisa kvalitātes nodrošināšanā iekštelpās, kas labvēlīgi ietekmē īpašuma lietotāju labsajūtu un paaugstina komforta līmeni. Savukārt, energoefektīvie risinājumi samazina ēku ekspluatācijas izdevumus.

  Būvniecības laikā mūsu objektos mēs izmantojam zaļo elektroenerģiju, kas saražota no 100% atjaunīgiem energoresursiem un zaļo siltumenerģiju, kas saražota no atjaunojamās enerģijas – koksnes biomasas. Tādējādi veicam uzņēmuma ilgtspēju un videi draudzīgu uzņēmējdarbību.

  Jau ierasta prakse, ka būvgruži un atkritumi, kas rodas darba procesā un būvlaukumā tiek šķiroti, taču YIT ir izvirzījis mērķi, ka 2023. gadā vēl vairāk tiks uzlabota atkritumu apsaimniekošana un ievērojams apjoms no jauktajiem būvgružiem tiks šķirots. 

 • Materiālu izvēle

  Savos projektos mēs izvēlamies materiālus un produktus ar EPD (Environmental Product Declaration), t.i., ar minimālu ietekmi uz vidi. Mēs rūpīgi izvērtējam piegādātājus, kā viens no sadarbības kritērijiem ir atbilstība ISO 14001 standartam. 
  Lai projektos uzlabotu produktivitāti, kvalitāti, un samazinātu darba drošības riskus objektā, mēs ieviešam jaunas tehnoloģijas, viena no tām ir, moduļu sanitārais tehniskais mezgls, kas kļūs par daļu no projekta Mārpagalmi. 

  Perspektīvā projektos, plānots maksimāli izmantot iepriekš sagatavotas saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas. 

 • Apstādījumi un lietus ūdens

  Savos projektos YIT nodrošina jaunu koku, krūmu, zālāju un puķu dobju stādīšanu. Projektā Mārpagalmi  tika veikts pasākumu kopums, lai ekoloģiski atjaunotu teritorijā esošu dīķi. Pilnībā atjaunotajā ūdenskrātuvē tiks novadīts lietus ūdens no mājām, un ūdens līmeni regulēs aizsprosts. Stādu laistīšanai katrai mājai ir paredzēta ūdens spice.

 • Zaļā un atjaunojamā enerģija

  Centralizētā siltumapgāde YIT daudzdzīvokļu dzīvojamos namos visbiežāk tiek nodrošināta ar pieslēgumu pilsētas siltumtīkliem. Esam saņēmuši apliecinājumu, ka projekta Mārpagalmi esošajai un topošajām kvartāla ēkām, AS Rīgas Siltums piegādātā siltumenerģija ir ražota no atjaunojamās enerģijas – koksnes biomasas. 

  Savukārt, energoefektīvi risinājumi samazina ēku ekspluatācijas izdevumus. Piem., projektā Mārpagalmi uz jumta jau uzstādīti, bet Kaivas kvartālā būs saules paneļi, kas saražoto enerģiju izmantos koplietošanas patēriņa vajadzībām.  Plašāk: Kā gudri apsaimniekot namu, izmantojot saules paneļus? Skaidro 'YIT LATVIJA' un 'Tet' | YIT.LV