Kāda ir ilgtspējīga pilsēta?

 

Mūsu uzņēmuma grupas vīzija ir “Vairāk dzīvības ilgtspējīgas pilsētās”, un uz to mēs katru dienu tiecamies. Mēs attīstām ilgtspējīgas pilsētas, kurās tiek ņemtas vērā gan cilvēku, gan vides vajadzības.

Ilgtspējīgas pilsētas

EKONOMISKI

EKOLOĢISKI

SOCIĀLI

Ko es no tā iegūšu?

Ilgtspējīga pilsēta ir vērtīga visām tajā ieinteresētajām pusēm. Mūsu darba ietekme uz mūsu ieinteresētajām pusēm ir visai neliela, salīdzinot ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tomēr mums ir svarīgi, ka mūsu darbs pastāvīgi tiek pilnveidots un ka nenodarām ļaunu mūsu ieinteresētajām pusēm.

Iedzīvotājiem ilgtspējīga pilsēta nozīmē, ka tajā ir komfortabli dzīvot, pakalpojumi ir tuvu, sabiedriskais transports darbojas labi, kā arī tā ir laba vide laimīgai un ilgtspējīgai dzīvei.

Videi ilgtspējīga pilsēta nozīmē mazāk siltumnīcefekta gāzu emisiju, mazāku dabas resursu izmantošanu, kā arī vairāk vietas pilsētā, kur dabai un bioloģiskajai daudzveidībai augt.

 

Pilsētas amatpersonām tas nozīmē pievilcīgas pilsētas teritorijas, kas nodrošina pilsētas nākotni kā ilgtspējīgai vietai, kur dzīvot un strādāt. Turklāt tas nozīmē uzticamu sadarbību pilsētu attīstīšanā.
 

Ilgtspējīgums mūsu pašu darbā. Lielāko ietekmi uz mūsu ieinteresētajām pusēm nodrošina mūsu produkti un pakalpojumi. Tomēr papildus tam mēs kārtīgi veicam savu darbu un darām visu, lai būtu atbildīgs sabiedrības loceklis.