Vietējās vietnes:
Corporate site:

“YIT Mājas” klientu privātuma aizsardzības politika

1. Personas datu apstrādes pārzinis

SIA “YIT LATVIJA”, turpmāk saukta – “YIT”.

Vienotais reģistrācijas Nr.40003377087

Jaunmoku iela 34, Rīga, LV 1046

Tālrunis + 371 67606900

e-pasts: yitmajas@yit.lv

 

2. Pārziņa kontaktinformācija

Nosaukums: SIA “YIT LATVIJA”

Tālrunis + 371 67606900

e-pasts: celtnieciba@yit.lv


3. Kāda ir šīs privātuma aizsardzības politikas darbības joma?
Šī YIT mājas Privātuma aizsardzības politika, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz YIT praksi attiecībā uz informāciju, ko YIT ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot YIT produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī YIT interneta vietnes www.yit.lv, turpmāk – “Vietne”, apmeklēšanu.

YIT ietilpst 
YIT Group kompāniju, turpmāk – “YIT grupa”, sastāvā. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas Vietnē.

4. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?

YIT iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājaties YIT produktus vai pakalpojumus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstāties jaunumiem vai piedalāties YIT organizētajos pasākumos.

YIT apstrādā Jūsu personas datus, lai vadītu, attīstītu un analizētu attiecības ar klientiem.

YIT izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, pēc-pārdošanu un dzīvokļu un citu platību rezervāciju, kā arī mārketinga akciju organizēšanai, ko veic YIT vai jebkura YIT grupā ietilpstoša kompānija. Piemēram, ja Jūs esat ieinteresēts atrast jaunu dzīvesvietu un šajā nolūkā sazināsieties ar YIT, tad YIT saglabās Jūsu datus, lai varētu nodrošināt Jums interesējošās informācijas sniegšanu. Ja vēlāk YIT rīcībā būs citi dzīvokļi, kas atbildīs Jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālus.

Tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka, YIT drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādātu vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

- Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai:
YIT drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamībās gadījumā YIT drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus YIT apakšuzņēmējiem (piemēram, neatbilstību novēršanai) un citiem sadarbības partneriem (piemēram, ēku pārvaldniekiem).

- Mārketingam:

Informēšanai, saziņai ar Jums

YIT drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar YIT produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

YIT drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par YIT vai YIT grupā ietilpstošo uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm.

Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai

YIT drīkst nodot Jūsu personas datus trešajām personām – atzītām tirgus un sabiedriskās domas izpētes kompānijām (ES robežās) - aptauju un pētījumu veikšanai saistībā ar YIT un/vai YIT grupā ietilpstošo uzņēmumu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

YIT drīkst izmantot Jūsu datus un minēto aptauju un pētījumu rezultātus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu YIT produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar YIT produktiem un pakalpojumiem.

YIT Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu YIT piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

5. Kādu informāciju mēs par Jums ievācam?
- vārds, uzvārds
- kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs)
- dzimums
- klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums
- jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums
- jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamā dzīvokļa veids, rajons, stāvs u.tml.
- Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām ---līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija
- e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture
- Jūsu pirkumu vēsture
- Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste
- Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos produktus un pakalpojumus. 

6. 
Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?
Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no  Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā. 

7. 
Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?
YIT neizpauž Jūsu personas datus trešajām pusēm ārpus YIT grupas, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi. YIT pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas citās valstīs, tāpēc, piekrītot Jūsu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs skaidri piekrītat, ka Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar citām YIT grupas kompānijām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežās šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

YIT drīkst nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana u.tml.

YIT drīkst nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam. 

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus. 

Ņemiet vērā, ka YIT var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie likumi.

8. 
Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Mēs nenododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām. 

9. 
Datu drošības nodrošināšana
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, YIT ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. 

10. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot 
Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas YIT datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz YIT birojā Jaunmoku ielā 34, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka YIT nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml.prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības. 

Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt YIT apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz augstāk norādīto YIT biroja adresi vai uz e-pastu: 
yitmajas@yit.lv, vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga sūtījuma apakšā. 

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, ja Jūs atteiksieties, mēs nevaram garantēt, ka spēsim sniegt Jums pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus! 

11. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē Latvijas likumi.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar YIT pa tālruni 67606900 vai e-pastu yitmajas@yit.lv, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

Aizvērt