YIT PRIVĀTUMA POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ PRIVĀTAJIEM KLIENTIEM (FIZISKĀM PERSONĀM) UN TIRGVEDĪBAS REĢISTRU

1. DATU PĀRZINIS

YIT Korporācija (uzņēmējdarbības ID 0112650-2) un citi uzņēmumi YIT Grupā
Galvenā biroja kontaktinformācija:
P.O. Box 36, 
Panuntie 11 
00621 Helsinki 
Tālr. +358 020 433 111

YIT Korporācija ir atbildīga par personas datu apstrādi grupas līmenī, pamatojoties uz šajā politikā noteikto tiesisko pamatu un mērķiem, piemēram, grupas mēroga tirgvedībai un tirdzniecībai; pakalpojumu izmantošanai, finanšu un citai administratīvai un uzņēmējdarbības pārvaldībai; klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai; preču, pakalpojumu, klientu un piegādātāju attiecību un uzņēmējdarbības analīzei un attīstībai.

Katrs YIT Grupas uzņēmums ir atbildīgs par personas datu apstrādi saviem mērķiem, pamatojoties uz šajā privātuma politikā noteikto tiesisko pamatu, piemēram, līgumsaistību izpildei vai klientu un piegādātāju attiecību pārvaldībai. Šiem mērķiem uzņēmums var apstrādāt personas datus, kurus ir ieguvis kāds cits grupas uzņēmums šiem pašiem mērķiem.

2. INFORMĀCIJAS PUNKTI PRIVĀTIEM JAUTĀJUMIEM

Jūs vienmēr varat sazināties ar mums pa e-pasta adresi privacy@yit.fi
Jūs varat arī sazināties ar mūsu vietējiem pakalpojumu sniegšanas punktiem katrā valstī, kur tiek veikta YIT uzņēmējdarbība:

Kontaktpersona Latvijā:

Ilze Jurševska, vecākā juriste
Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058, Latvija 
E-pasts: ilze.jursevska@yit.lv
Tālrunis: + 371 67606907

Par reģistru atbildīgā persona

Hannele Laine, YIT Housing Finland and CEE attīstības direktore
adrese: Box 36, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Somija
E-pasts: hannele.laine@yit.fi 
Tālrunis: +358 40 749 4966

3. Personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Klientu (t. i. datu subjektu) personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 1. Datu subjekta pieprasījumu izpilde pirms līguma noslēgšanas, piemēram, informācijas vai piedāvājumu pieprasījumi, informatīvo biļetenu abonēšanas vai pirkšanas pasūtījumu pieprasījumi;
 2. Līgumsaistības starp datu subjektu un Datu pārzini;
 3. Attiecību uzturēšana ar klientu kā Datu pārziņa leģitīmā interese;
 4. Leģitīmā interese attiecībā uz tiešo tirgvedību;
 5. Atbilstības nodrošināšana katras valsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, normatīvo aktu prasībām;
6. Datu subjekta piekrišana, kad tas nepieciešams, lai
 • a. sūtītu digitālo saturu tiešās tirgvedības nolūkos;
 • b. atrastu datu subjektu;
 • c. vāktu datus par Datu pārziņa interneta vai mobilo pakalpojumu lietojumu, izmantojot sīkdatnes, reklāmas identifikatorus vai citas līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem;
 • d. citiem likumos noteiktiem mērķiem.

Personas dati tiek apstrādi šādiem mērķiem:

 • klientu attiecību un klientu uzskaites kontu izveide, pārvaldība un attīstīstīšana;
 • dažādu mājokļu pakalpojumu tirgvedība, piedāvājums, starpniecība, sniegšana un attīstīšana;
 • nekustamo īpašumu iznomāšana, ko veic pats Datu pārzinis vai, piedāvājot nomas aģentūras pakalpojumus;
 • kredītspējas novērtēšana un rēķinu izrakstīšana, maksājumu uzraudzība un iekasēšana;
 • saziņa ar klientu, tostarp klientu un piegādātāju atsauksmju un apmierinātības aptaujas;
 • tiešā mārketinga mērķauditorijas noteikšana un realizēšana, izmantojot e-pastu, tālruni un digitālā veidā, tostarp, ar digitālajām reklāmām (reklāmas Internetā un mobilajos pakalpojumos);
 • sabiedriskās domas aptaujas, aptaujas un tirgvedības izpēte;
 • reklāmas izlozes un konkursi;
 • preču, pakalpojumu un uzņēmējdarbības attīstīšana;
 • krāpšanas un citu noziedzīgu nodarījumu atklāšana, nepieļaušana un izmeklēšana;
 • analīzes, profilēšanas, segmentācijas un statistikas veikšana iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.
4. Datu subjekti un personas datu kategorijas

Datu pārzinis apstrādā tā iespējamo, pašreizējo un iepriekšējo klientu datus. Tālāk minēto personas datu kategorijas tiek apstrādātas iepriekš minēto mērķu dēļ:

 • datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, klienta identifikators, dzimšanas gads, dzimums, dzimtā valoda un valoda, profesija, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, vēlamais saziņas veids;
 • tirgvedības dati, piemēram, tirgvedības pasākumi; izvēles un intereses, kas ir saistītas, piemēram, ar mājokļa, dzīvokļu veidiem un to īpašībām, dzīvojamām zonām un atrašanās vietām; mājsaimniecības lielums, mājokļa veids; datu subjekta īpašumā esošo dzīvokļu skaits; citas intereses un datu subjekta sniegtā informācija; tirgvedības atļaujas un piekrišanas (opt-in), ierobežojumi un aizliegumi (opt-out);
 • klienta uzskaites konta dati, piemēram, klientu attiecību termiņš un attiecību izveides un izbeigšanas kārtība; dati par preču un pakalpojumu līgumiem, pirkšanas pasūtījumiem, apturēšanu un atcelšanu un piegādēm; klientu atsauksmes un sūdzības, ierakstīti klientu atbalsta dienesta zvani; atbildes klientiem un tirgvedības izpēte; cita saziņa; dati par rēķinu izrakstīšanu, maksājumiem, parādu piedziņu un kredītspēju;
 • digitālo pakalpojumu lietotāju dati, piemēram, digitālajam kontam nepieciešamie reģistrācijas dati, piemēram, lietotājvārds, segvārds, parole un citi identifikatori; informācija par pakalpojuma lietojumu, piemēram, pakalpojuma funkciju lietojums un pārlūkošanas informācija, izmantojot lietotāja digitālo kontu; informācija, kas savākta, izmantojot sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas,piemēram, lietotāja pārlūkotās Datu pārziņa tīmekļa vietnes un lapas, ierīces modelis, atsevišķa ierīce un/vai sīkdatņu identifikators, kanāls, ar kuru tiek piekļūts pakalpojumam (tīmekļa pārlūks, mobilo ierīču pārlūks, lietojumprogramma), pārlūka versija, IP adrese, sesijas identifikators, sesijas laiks un ilgums, ekrāna izšķirtspēja un operētājsistēma; atrašanās vietas dati, piemēram, koordinātas, kas aprēķinātas, izmantojot GPS, WLAN savienojuma punktus vai mobilā tīkla bāzes stacijas, ja lietotājs šim nolūkam ir devis savu skaidru piekrišanu;
 • dati par sociālo plašsaziņas līdzekļu lietojumu, piemēram, Datu pārziņa tīmekļa vietne var ietvert sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas, piemēram, Facebook pogu „Patīk” un „Dalīties”. Datu pārzinis var saņemt komentāru vai saiti, ar ko lietotājs dalās no Datu pārziņa tīmekļa vietnes Facebook vietnē; Datu pārzinis var arī saņemt lietotāja publiskā profila datus Facebook vietnē un jebkuru informāciju, ar ko Facebook lietotājs dalās, izmantojot Datu pārziņa pakalpojumus. Jūsu mijiedarbību ar šīm Funkcijām pārvalda tā uzņēmuma privātuma politika, kas sniedz šīs Funkcijas, piemēram, Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
 • Klienta un lietotāja analīzes dati, piemēram, lietotāja/klienta un tirgvedības segmenti un profili, kas atvasināti no iepriekš aprakstītajiem datiem un no regulāro avotu datiem, izmantojot analīzi un paraugus, piemēram, lietotāja/klienta iespējamo interešu aprēķins vai citādi segmentējot lietotāju/klientu noteiktās lietotāju grupās.

Personas kodus apstrādā vienīgi likumā atļautajiem mērķiem, ja ir svarīgi noteikt datu subjektu, piemēram, dzīvokļu pārdošanas vai īres gadījumā; kredīta piešķiršanas vai parādu piedziņas gadījumā.

Tiešās tirgvedības veikšanai kā noteikts iepriekš, tiek izmantota tikai pamatinformācija un tirgvedības dati.

5. Regulārie informācijas avoti

Personas datus vāc tieši no datu subjekta, kad datu subjekts reģistrējas vai izmanto pakalpojumu; sūta kontaktpersonas informācijas vai citas informācijas pieprasījumu vai aizpilda veidlapu; pērk vai pasūta, slēdz līgumu, piedalās pasākumos vai kā citādi sazinās ar Datu pārzini personīgi, pa tālruni vai digitālā veidā. Personas dati var arī tikt ievākti un atjaunināti, izmantojot Uzņēmumu tīmekļa vietnes, atklātu un slēgtu sabiedrību un uzņēmējdarbības reģistrus, valsts iestādes, pasta operatorus, publiskus telefona abonentu sarakstus, tiešās tirgvedības un citus datu starpniekus un citus līdzīgus valsts un privātus reģistrus.

6. Datu izpaušana un pārsūtīšana

Datu pārzinis var izpaust personas datus citiem uzņēmumiem, kuru preces un pakalpojumus Datu pārzinis realizē un pārdod klientiem, piemēram, uzņēmumu telpu saimniekiem un ar telpām saistīto pakalpojumu sniedzējiem.

Dati netiek izpausti citām personām, izņemot, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar Datu pārziņa juridiskajām vai līguma saistībām.

Datu pārzinis var nodot ārpakalpojuma sniedzējiem IKT, tirgvedības, saziņas un citas funkciju veikšanu. Šādā gadījumā Datu pārzinis var nodot personas datus šiem ārpakalpojuma sniedzējiem, ciktāl tas nepieciešams viņu sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Šie ārpakalpojuma sniedzēji apstrādā personas datus Datu pārziņa vārdā, un viņiem ir jāievēro Datu pārziņa norādījumi un šī privātuma politika. Datu pārzinis, noslēdzot līgumus ar atbilstošiem noteikumiem, nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

Personas dati netiek regulāri pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ). Tomēr, ja ir nepieciešamība pārsūtīt datus ārpus ES vai EEZ, Datu pārzinis nodrošina, ka attiecīgā valsts, uz kuru tiek nosūtīti dati, ir Eiropas Komisijas apstiprināta kā valsts ar atbilstošu privātuma aizsardzības līmeni vai arī Datu pārzinis izmanto Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus.

7. Datu aizsardzība un saglabāšana

Piekļuve personas datiem ir atļauta tikai tām personām, kurām datu apstrādes veikšana ir nepieciešama kā daļa no viņu darba vai citiem pienākumiem. Digitālie dati tiek aizsargāti ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Visi dati tiek glabāti aizslēgtās telpās, kas ir aizsargātas ar fiziskiem piekļuves kontroles līdzekļiem.

Pēc klientu attiecību beigām personas datus glabā, kamēr ir spēkā līgumiskās un juridiskās tiesības un pienākumi, kā arī līdz saglabāšanas un atbildības periodu beigām, saskaņā ar, piemēram, Likumu par mājokļu darījumiem, Patērētāju aizsardzības likumu un Grāmatvedības likumu.

Pēc klientu attiecību beigām Datu pārzinis var saglabāt anonimizētus datus, kā arī iepriekš minēto pamatinformāciju (izņemot personas kodu) un datu subjekta tirgvedības datus tiešās tirgvedības nolūkos.

8. Datu subjekta piekļuves, datu labošanas un citas tiesības

Datu subjektiem ir tiesības zināt, kāda veida personas datus Datu pārzinis ir savācis un apstrādājis. Pēc datu subjekta pieprasījuma mēs labosim, dzēsīsim vai papildināsim jebkādus nepareizus, nevajadzīgus, nepilnīgus vai novecojušus personas datus.

Datu subjektiem ir tiesības aizliegt izmantot datus tiešai reklāmai, tirdzniecībai pa tālruni un citiem tiešās tirgvedības veidiem, kā arī aizliegt izmantot datus anketās un tirgus izpētē.

Datu subjekti var arī atsaukt piekrišanu, ko viņi ir devuši, iebilst pret datu apstrādi vai ierobežot to apstrādi likumā noteiktajos gadījumos, kā arī viņiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Pieprasījumus var iesniegt kontaktpersonām, kuras iepriekš minētas 2. sadaļā. Datu pārzinim, iespējams, būs jālūdz papildu informācija, lai apstiprinātu datu subjekta identitāti.