Būvniecība

Mēs būvējam daudzdzīvokļu un biroju ēkas pēc privātiem pasūtījumiem, realizējam YIT iniciētus projektus, kā arī pildām valsts un pašvaldību pasūtījumus, būvējot un attīstot sabiedriskas ēkas, inženiertehniskas būves un rekonstrukcijas projektus. 

Mūsu vērtības

Viena no mūsu svarīgākajām vērtībām ir nemainīgi augsta kvalitāte, kuru mēs sniedzam ikvienam mūsu partnerim. Bureau Veritas apliecina atbilstību uzņēmumā ieviestajām un uzturētajām pārvaldības sistēmām.

Mums ir svarīgi pastāvīgi domāt par mūsu klientu vajadzībām, radot, būvējot un attīstot būves, kas ir ērtas, drošas un rada patīkamas emocijas visiem, kas tajās dzīvos un strādās. Klienta prasības un saistības kopā ar mūsu plašo pieredzi būvniecības jomā, kas ļauj atrast labākus risinājumus, ļauj mums paveikt darbus, ar kuriem varam lepoties.

Mums ir svarīgi nodrošināt savu darbinieku drošību un veselību darba laikā, kā arī saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Esam izstrādājuši un ieviesuši integrētu vadības sistēmu - YIT Integrētā kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošuma politika. 
Ar standartiem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 sertificētas darbības sfēras: Nekustamā īpašuma projektu attīstība, celtniecības projektu vadīšana. 

 

Kvalitātes vadības sistēma

 Vadības sistēma rūpējas par atbilstību vides, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu prasībām, kā arī iekšējo standartu uzturēšanu.

 Būvniecības procesa kontrole un administratīvi organizatoriskā vadība. Mēs izmantojam individuālos aizsardzības līdzekļus, lai nepieļautu darbinieku ievainojumus vai veselības stāvokļa pasliktināšanos.

 Vadības sistēma paredz pastāvīgu sekošanu līdzi enerģijas un dabas resursu izlietojumam, lai izvērtētu darba procesu un pēc iespējas optimālāk izmantojot šos resursus, kā arī samazinātu trokšņu, atkritumu, blakusproduktu un piesārņojuma līmeni.

 Sistemātisks darba drošības novērtējums darba vietās un būvniecības objektos. Mēs pastāvīgi atbalstām darbinieku apmācību un attīstību, kā arī novērtējam viņu iniciatīvu.