• Jaunumi
  • Bloga ieraksts
  • 03.03.2022
  • 380 skatījumi

Pagalms kā dzīvokļa pievienotā vērtība

Sekojot tendencēm un pieprasījumam, YIT veido jaunu pagalmu konceptu.

Vajadzība pēc kvalitatīvas atpūtas svaigā gaisā un patīkamā vidē kļuvusi aktuālā­ka nekā jebkad agrāk. Apbūvei pilsētā kļūstot blīvākai, daudzdzīvokļu namu rajonos brīvas ārtelpas iespējas ir diez­gan ierobežotas un cilvēku vajadzība pēc zaļās un funkcionālas atpūtas zonas tikai pieaug. Sekojot globālajām ten­dencēm, sabiedrības vēlmēm un dzīv­vesstila izmaiņām, YIT LATVIJA savos daudzdzīvokļu namu projektos strādā pie jauna pagalma koncepta ieviešanas. Tas ietver trīs zonējumus – klusā zona, aktīvā jeb sporta zona un socializēšanās zona. Kā nozīmīgs tirgus spēlētājs uzņē­mums YIT LATVIJA apzinās, ka, dzīvokļu platībām kļūstot kompaktākām, labie­kārtoti un daudzfunkcionāli pagalmi li­kumsakarīgi kļūst par praktisku mājokļa papildinājumu un pievienoto vērtību.  Arī iedzīvotāji, izvēloties savu mājok­li, iekšpagalmiem un videi ap ēku pie­vērš aizvien lielāku uzmanību. Iepriekš cilvēki vairāk izvērtēja funkcionālos un praktiskos risinājumus dzīvoklī un koplietošanas telpās, savukārt tagad potenciālos klientus interesē, cik liels ir pagalms, vai ir iežogota teritorija, kāds ir žogs, kādi soliņi, kādi apstādījumi, vai vasarā būs arī ēna, kur patverties no saules, un tamlīdzīgi.

YIT LATVIJA ieskatā mūsdienīgam pagalmam jābūt tādam, kas piemē­rots visplašākajām iedzīvotāju vecu­ma grupām, kurām būtu vēlme un iespējas tur atrasties. Tas nozīmē radīt apstākļus, kur sava vieta būtu gan klusuma baudītājiem, gan sporta entuziastiem, gan aktīvas atpūtas un spēļu laukuma cienītājiem, un iegu­vēji būtu visi. Un mājokļa attīstītāja plānotais zonējums un risinājumi tieši to arī paredz – parūpēties par visām vecuma grupām, nevis tikai aprobe­žoties ar neliela bērnu rotaļlaukuma uzstādīšanu.

Mūsdienīga iekšpagalma koncepcijas pamatā ir arī iespēja to maksimāli iz­mantot visa gada garumā, cik vien at­bilstoši laikapstākļi to atļauj.

Pagalmu labiekārtošana attīstītājam nozīmē arī papildus izmaksas, kas jā­vērtē racionāli turpmākās pagalma apsaimniekošanas un uzturēšanas kontekstā. Nereti potenciālo klientu vēlmes ir ļoti plašas, tomēr attīstītāja pieredze liecina, ka cilvēki ne vienmēr uzreiz apzinās, vai spēs to visu ap­saimniekot un uzturēt arī ilgtermiņā. Līdz ar to arī YIT LATVIJA pagalmu labiekārtojuma koncepts paredz tos veidot atraktīvus, bet sagaidām, ka ie­dzīvotāji iesaistīsies un būs ieinteresē­ti uzturēt vidi un saimniekot nākotnē.

Arī pagalma augu izvēlē attīstītājs domā par to, lai tie labi iekļautos la­biekārtojumā un nebūtu nepiecieša­mas kādas īpašas rūpes to uzturēšanā.

YIT Grupas izstrādātais pagalmu kon­cepts jau guvis atzinību gan no klien­tu, gan pilsētas iedzīvotāju puses So­mijā un citās Eiropas valstīs, kur tas realizēts, un sagaidāms, ka to nākot­nē novērtēs arī YIT LATVIJA mājokļu kompleksu iedzīvotāji. 

 Raksts tapis sadarbībā ar Izdevniecību Dienas Bizness žurnālam Nekustamais īpašums.