• LV Articles
  • 20.07.2017

Uzņēmumam "YIT Celtniecība" piešķirta būvkomersantu klasifikācijas 1. klase

Šā gada pavasarī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pakāpeniski uzsāka būvkomersantu klasifikāciju. Klasifikācijas procesā būvkomersantam tiek piešķirta viena no piecām klasēm, kur 1. kvalifikācijas klase ir augstākā, bet 5. kvalifikācijas klase – zemākā.

Klasifikācija tiek ieviesta saistībā ar jauno Publisko iepirkumu likumu; veicinot pāreju uz saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu būvniecības iepirkumos. Klasifikācija ne tikai vienkāršos un padarīs objektīvāku pretendentu izvērtēšanu, bet arī atvieglos darbu publisko iepirkumu organizētājiem. Sākotnēji klasifikācijai būs informatīvs raksturs, bet publiskajos iepirkumos to sāks piemērot no 2019. gada.

Maijā tika uzsākts klasificēt tos būvkomersantus, kuri Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) Būvkomersantu reģistrā  reģistrēti ilgāk par trīs gadiem un kuri nodarbina vismaz vienu būvdarbu vadītāju - kopumā uz šo brīdi aptuveni 3000 būvkomersantu.

Lai klasifikācijas procesā tiktu iegūti objektīvi rezultāti, BVKB aicina būvkomersantus aktualizēt informāciju BIS Būvkomersantu reģistrā, elektroniski norādot informāciju par:

  1. sertificētajām pārvaldības sistēmām, kuru pamatā ir attiecīgo Eiropas standartu sērijas (LVS/ ISO 9001; LVS NE/ISO 14001, utt.);
  2. dalību Latvijas vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrētā būvniecības nozares darba devēju vai profesionālajā organizācijā (Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.red. S sadaļas "Citi pakalpojumi" grupa 94.1), piemēram, būvkomersants ir reģistrēts Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs; un
  3. aktuālu un spēkā esošu darba koplīgumu, kuru būvkomersants kā nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs ir noslēdzis ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrību apvienības biedre.