• LV Articles
  • Jaunumi
  • 24.10.2018

Lauku ielas rekonstrukcija Salaspilī

SIA "YIT INFRA Latvija" pabeigusi Lauku ielas rekonstrukcijas darbus Salaspilī. Tika veikta ūdensvada, lietus kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un spiedvada tīklu izbūve. Izbūvēts jauns rotācijas aplis, gājēju un veloceļš. Veikta arī pilna ceļa seguma pārbūve visā ielas garumā. Teritorija labiekārtota ar koku un augu apstādījumiem, kā arī izbūvēts jauns ielas apgaismojums. Plašāk par paveikto fotogalerijā.