• LV Articles
  • Jaunumi
  • 01.12.2019

Autoceļa P36 un ielu rekonstrukcija Rēzeknē

Noslēdzot aktīvo ceļu būves darbu sezonu, uzņēmums "YIT INFRA Latvija" pabeidzis vairākus objekti Latvijā, t. sk. autoceļa P36 rekonstrukcija.

Vairāku kilometru posmā tika veikta pilna segas rekonstrukcija – atsevišķos posmos izmantojot reciklēto materiālu, veicot šķembu pamatnes izbūvi, kā arī uzklājot divas asfaltbetona kārtas. Šajā posmā sakārtotas arī esošās caurtekas, elektropārejas un veikti citi ceļa apdares darbi.
Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Savukārt Rēzeknē veikta ielu rekonstrukcija atsevišķos posmos:

  • Vipingas iela (no F. Kempa ielas līdz Sprūževas ielai)
  • Ausekļa iela (no Zilupes ielas līdz Meža ielai)

Šajos posmos ielām ir veikta pilna rekonstrukcija – ir izbūvēts ūdensvads, sadzīves kanalizācija, drenāža, ielas apgaismojums, un vājstrāvas kanalizācija. Ausekļa ielā ir izbūvēts trotuārs kopā ar veloceliņu.
Vipingas ielā darbi tika uzsākti 2018. gada augustā, un iela ir nodota ekspluatācijā 2019. gadā augustā.
Ausekļa ielā darbi sākti 2019. gada maijā un pabeigti 2019. gada septembrī.