• LV Articles
  • Jaunumi
  • 22.05.2019

YIT Grupas uzņēmumos aizvadīta Darba drošības nedēļa

No 13. līdz 17.maijam YIT Grupas darbības valstīs norisinājās Darba drošības nedēļa 2019.

Darba Drošības nedēļa ir vairāku pasākumu un darba drošības aktivitāšu kopums, kas vērsts uz darbinieku (ne tikai būvobjekta vai inženiertehniskā personāla, bet visu uzņēmuma darbinieku, arī apakšuzņēmēju darbinieku (kur iespējams)) informētības un izpratnes paaugstināšanu par darba drošības nozīmi un lomu ikdienas darbā. 

Somijā Darba drošības nedēļa ir da​​ļa no nacionālās būvniecība​s nozares drošības nedēļas, kas katru gadu norisinās maijā. Šogad nedēļas tēma bija YIT darba drošības atgādinājumi. Drošības nedēļas laikā, uzņēmuma pārstāvji apmeklēja būvobjektus, lai komunicētu ar darbiniekiem par darba drošību to darbavietās.