• LV Articles
  • Jaunumi
  • 24.09.2019

YIT pārskata savu stratēģiju: ilgtspējīga pilsētu attīstība, lai veicinātu sniegumu ciklos

YIT direktoru padome ir pārskatījusi uzņēmuma 2020.-2022. stratēģiju. Pārskatītās stratēģijas mērķis joprojām ir uzlabot rentabilitāti un saglabāt finansiālo stabilitāti.

Mūsu biznesa modeļa un izaugsmes dzinēja kodols ir ilgtspējīga pilsētu attīstība un mūsu unikālā spēja radīt pašu izstrādātus projektus ar augstām prasībām. Laba projektu plūsma un cieša sadarbība starp projekta izstrādes un citiem biznesiem palielinās produktivitāti būvniecības posmā, ilgtermiņa ienākumu gūšanas iespējas no Partnerības īpašumiem un dzīves cikla pakalpojumiem. Šis pozitīvais un sevi stiprinošais loks palīdzēs mums rentabli augt visās mūsu darbības jomās un stabilizēt ienākumus dažādos ciklos.

Mūsu stratēģiskās prioritātes, t.i., izaugsmes un strukturālās rentabilitātes avoti, tāpat kā iepriekš, ir pilsētu attīstība un necikliskie Partnerības īpašumu un pakalpojumu biznesi. Panākumu stūrakmeņi, kas balsta šīs prioritātes, ir: 1) augsts sniegums, 2) panākumi ar klientiem un partneriem, 3) laimīgi cilvēki un pavisam nesen - 4) ilgtspējības uzlabošana.

”Mēs esam spēruši izšķirošus soļus, īstenojot savu stratēģiju pagājušajā gadā, un sasniegsim plānoto finanšu stabilitāti, kad pabeigsim plānoto Skandināvijas ceļu būvniecības un minerālo materiālu ražotnes uzņēmumu pārdošanas darījumu. Tagad centīsimies uzlabot rentabilitāti, kā arī koncentrēsimies uz neciklisko Partnerības īpašumu un pakalpojumu biznesu attīstību un izaugsmi. Turklāt mēs uzlabosim ilgtspēju, jo mūsu mērķis ir ievērojami samazināt CO2 emisijas,” saka prezidents un izpilddirektors Kari Kauniskangas.

Stabils progress stratēģijas īstenošanā pēdējā gada laikā
Jūlijā mēs paziņojām par sava Ziemeļvalstu ceļu būvniecības un materiālo materiālu ražotnes uzņēmumu pārdošanu par 280 miljoniem eiro. Turklāt mēs paziņojām, ka Krievijas bizness koncentrējas uz to, lai samazinātu kapitālu un uzlabotu rentabilitāti. Atbrīvotais kapitāls un naudas plūsma no šiem darījumiem ļaus samazināt saistības līdz stratēģijas mērķos noteiktajam līmenim. Turklāt tas ļaus veikt ieguldījumus, lai īstenotu lielus pilsētu attīstības projektus un paplašinātu pakalpojumu biznesu.

Esam ievērojami stiprinājuši panākumu stūrakmeņus. Piemēram, mēs jau ieviešam prakses, kas uzlabo produktivitāti visās vienībās, vairākās vietās, nevis atsevišķos izmēģinājuma modeļos. Tehniskā integrācija, kas saistīta ar YIT un Lemminkäinen apvienošanos, ir pabeigta, izņemot dažas ar IT un grāmatvedību saistītas darbības. Turpinām stiprināt korporatīvo kultūru un ieviest jaunus veidus, kā strādāt. YIT ir visiecienītākais vai viens no visvairāk iecienītākajiem darba devējiem galvenajās darbības valstīs. Klientu pieredzes rādītāji ir uzlabojušies. Atbildīga rīcība īpaši vērsta uz to, lai uzlabotu darba drošību un samazinātu CO2 emisijas. 

Augošie Partnerības īpašumu un pakalpojumu biznesi izlīdzina cikliskumu
Partnerības īpašumu bizness ir balstīts uz labu ģenerētu projektu plūsmu, ieguldījumu produktu strukturēšanu, aktīvu pārvaldību un tālāk uz ienākumiem no pašu ieguldījumu nomas, to vērtības attīstību un iespējamo aktīvu pārdošanu. Mēs cenšamies paplašināt savu lomu vērtību ķēdē, pārvaldot nekustamā īpašuma aktīvus, īpašumus un uzņemoties atbildību par dzīves ciklu.

Mēs esam investējuši aptuveni 150 miljonus eiro fondos vai kopuzņēmumos, ko izveidojām kopā ar partneriem. Paredzēts, ka mūsu papildu investīcijas būs ne vairāk kā 50 miljoni eiro gadā. Papildus ieguldījumiem mēs esam arī projektu darbuzņēmēji.

Pakalpojumu bizness ir balstīts uz ilgtermiņa pakalpojumu līgumiem, uzturot un attīstot apbūvi vai klientu apkalpošanā. Pašlaik par pakalpojumiem tiek uzskatīti: ceļu uzturēšana, atjaunošana, īpašumu pārvaldīšana un dzīves pakalpojumi, ko veic YIT uzņēmumi. Mājokļu jomā mēs vēlamies sniegt visaptverošus pakalpojumus, kas nozīmē, ka arī, piemēram, īres dzīvokļi būs lielāka mūsu piedāvājuma daļa.

Mēs plānojam sasniegt aptuveni 100 miljonu eiro gada pamatdarbības peļņu kopā no Partnerības īpašumiem un pakalpojumu uzņēmumiem līdz stratēģijas perioda beigām. Papildus dabiskajai izaugsmei šajos biznesos tiek apsvērta mērķtiecīga iegāde, lai stiprinātu stratēģisko prioritāšu iespējas un paplašinātu klientu bāzi.

Ilgtspējība kā veiksmes stūrakmens
Direktoru padome ir noteikusi trīs ilgtspējas mērķus, kas virza biznesa attīstību:

  1. samazināt uz pusi CO emisijas no pašu darbības un pašu izstrādātiem projektiem līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 2019. gadu;
  2. censties sasniegt oglekļa neitralitāti ēku izmantošanā;
  3. sākt ziņot par konkrēta projekta CO2 rādītājiem pašu izstrādātos projektos, sākot no 2020. gada.

Kā daļu no Zaļās izaugsmes attīstības programmas mēs esam izpētījuši iespējas uzlabot produktivitāti, efektīvi izmantojot resursus, un, no otras puses, samazināt CO2 emisijas un enerģijas patēriņu mūsu darbībās un produktos. Lai sasniegtu mērķus, jāpaplašina pakalpojumu piedāvājums un jāpalielina klātbūtne īpašumu dzīves cikla laikā. Mērķi ietekmēs arī izmantoto materiālu un piegādātāju izvēli.

Panākumu faktoru attīstība tiek atbalstīta, izmantojot visas grupas attīstības programmas
Stratēģijas pārskata rezultātā mēs sākam ceturto visas grupas Pakalpojumu attīstības programmu, lai veicinātu izaugsmi pakalpojumu biznesā. Programmas mērķis ir projektēt Grupas pakalpojumu struktūru, izstrādāt kopēju pakalpojumu platformu un atbalstīt pakalpojumu attīstību un pakalpojumu plānošanu biznesa segmentos.

Citus panākumu stūrakmeņus stiprina ar pagājušā gadā sāktām attīstības programmām: Sniegums, Zaļā izaugsme un Pievēršanās klientam. Pārskatot stratēģiju, ir noteiktas darbības un mērķi 2020. gadam. Turklāt mēs stiprināsim resursus tādās prioritārās jomās kā Partnerības īpašumu segments.

Ilgtermiņa finanšu mērķi 
YIT apstiprinātie finanšu mērķi nav mainīti: 

  •  vairāk nekā 12% peļņa no ieguldītā kapitāla (ROCE);
  • - saistību īpatsvars 30-50%, ieskaitot SFPS 16 ietekmi līdz stratēģijas perioda beigām;
  • - katru gadu palielināt dividendes par akciju.

Direktoru padome ir nolēmusi kārtējā akcionāru sapulcē ierosināt mainīt dividenžu izmaksu divās daļās, sākot ar izmaksātajām dividendēm par 2019. gadu.