• LV Articles
  • Jaunumi
  • 04.07.2019

YIT plāno pārdot “Peab” savu Ziemeļvalstīs izveidoto ceļu būvniecības biznesu un minerālo materiālu ražotnes par 280 miljoniem eiro

YIT un “Peab” ir parakstījuši līgumu par YIT Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā izveidotā ceļu būvniecības biznesa un minerālmateriālu ražotņu pārdošanu. Pirkuma summa, atskaitot parādus, ir 280 miljoni EUR, papildus par aptuveni 25 miljoniem EUR samazinot neto parāda apjomu par IFRS 16. standarta noteiktajām nomas saistībām. Pēc darījuma īstenošanas YIT uzrādīs pozitīvu naudas plūsmu aptuveni 240 miljonu EUR apmērā un kapitāla pieaugumu par aptuveni 40 miljoniem EUR, kas neveido daļu no koriģētās saimnieciskās darbības peļņas un tiks atzīts pēc darījuma pabeigšanas, kas plānota 2020. gada janvārī.

Darījums ietver ceļu būves biznesu un materiālu ražotnes, izņemot ceļu uzturēšanas uzņēmumu Somijā un ielu segumu ražošanas uzņēmumu Krievijā. 2019.gada 20.jūnijā YIT publicēja biržas paziņojumu par savu nodomu izstāties no ceļu būves nozares Krievijā, vai nu slēdzot uzņēmumu, vai to pārdodot. Minētajos uzņēmumos strādājošie tiks nodoti Peab kā darījuma sastāvdaļa. Pārdodamajos uzņēmumos kopā nodarbināti aptuveni 1700 cilvēki, lielākā daļa strādā Somijā. 

Uzņēmējdarbības portfeļa racionalizēšana, ieguldījumi pilsētattīstības projektos un pakalpojumu nozarē.
Pēc darījuma īstenošanas tiks racionalizēts YIT uzņēmējdarbības portfelis, papildus stiprināta bilance, kā arī mazināsies uzņēmuma nestabilitāte, ko rada sezonālie ieņēmumi. Pārdošanas rezultātā atbrīvotais kapitāls paātrinās YIT izaugsmi un rentabilitāti, kā arī uzlabos grupas stratēģijā noteiktās prioritārās jomas - pilsētattīstību un neciklisku uzņēmējdarbību.

"Ar šo darījumu tiks izveidota visu YIT galveno uzņēmējdarbības veidu spēcīga sasaiste pilsētattīstības nozarē, kura ir uzņēmuma stratēģijas kodols. YIT stratēģiskie mērķi paliek nemainīgi. Ar naudas plūsmu, ko iegūsim darījuma rezultātā mēs varēsim jau iepriekš samazināt mūsu rādītājus (gearing ratio) līdz tādam līmenim, kas atbilst mūsu stratēģiskajiem mērķiem, kā arī ieguldīt lielos pilsētattīstības projektos un pakalpojumu nozares uzņēmumu izaugsmē,” stāsta YIT prezidents un izpilddirektors Kari Kauniskangas.

Uzņēmums sniegs papildu informāciju par savām stratēģiskajām prioritātēm rudenī paredzētajās “Kapitāla tirgus dienās” (Capital Market days).

Ievērojama izaugsme ceļu būvniecības jomā un minerālmateriālu ražotnēs iepriekšējā gadā.
Kopš apvienošanās ar Lemminkäinen, YIT ir attīstījis ceļu būvniecības biznesu saskaņā ar savu stratēģiju un ir uzlabojis tā produktivitāti, klientu pieredzi un rentabilitāti visās darbības valstīs. Turklāt 2018. gadā uzņēmums īstenoja ievērojamus uzņēmējdarbības rehabilitācijas pasākumus Zviedrijā un Norvēģijā. Šo pasākumu rezultāti jau bija skaidri redzami iepriekšējā gada pēdējā ceturkšņa ielu segumu ražošanas segmenta saimnieciskās darbības peļņā pēc korekcijas, kas bija par 6,2 miljoniem EUR lielāka, nekā salīdzināšanas periodā, kā arī 2019. gada pirmā ceturkšņa saimnieciskās darbības peļņā pēc korekcijas, kad tā bija par 10,6 miljoniem EUR lielāka, nekā salīdzināšanas periodā.

"Esmu ļoti apmierināts ar šodienas darījumu. Uzņēmumam ir stratēģiskā pozīcija un ļoti kompetenta organizācija. Pēc uzņēmumu pārņemšanas mēs būsim līderis Ziemeļvalstu ielu segumu un minerālo materiālu ražošanas nozarē,” saka “Peab” prezidents un izpilddirektors Jesper Göransson.

Darījumu plānots pabeigt 2020. gada 1. janvārī, un tam būs ietekme uz YIT pārskatiem.
YIT iepriekšminētajās jomās turpinās uzņēmējdarbību uzņēmuma sastāvā līdz 2019.gada beigām, kad paredzēts izpildīt darījuma nosacījumus. Darījuma priekšnosacījums ir Eiropas konkurences iestādes apstiprinājums, kā arī vairāku citu tradicionālu nosacījumu un noteikumu izpilde, kurus plānots pabeigt līdz 2020.gada 1.janvārim. Darījuma pabeigšanas brīdī pirkuma summa tiek koriģēta saskaņā ar pušu vienošanos un tiek samaksāta naudas izteiksmē pilnā apmērā, pabeidzot darījumu.

Ar Lemminkäinen un YIT apvienošanos saistītā uzņēmuma nemateriālā vērtība un pirkuma summas noteikšana aptuveni 100 miljonu EUR apmērā ir ietverta paredzētajā 40 miljonu EUR kapitāla pieaugumā. Tādējādi samazināsies vērtības kritums un attiecīgi pieaugs saimnieciskās darbības ieņēmumi. Papildus aprēķinātajam pozitīvās naudas plūsmas efektam aptuveni 240 miljonu EUR apmērā, par aptuveni 25 miljoniem EUR samazināsies neto parāda apjoms par IFRS 16. standarta noteiktajām nomas saistībām.

Saistībā ar iepriekš aprakstīto darījumu, YIT klasificēs darījumā ietvertās darbības kā pārdošanai rezervētus aktīvus, uzrādot tās pārskatos kā pārtrauktu darbību. Segmentu pārskatos YIT uzrādīs tikai turpinātās darbības, kas nozīmē, ka pārskati par ceļu būvniecības segmentu vairs netiks sniegti. Ceļu uzturēšanas sadaļu plānots ietvert infrastruktūras projektu segmenta pārskatos. Krievijas uzņēmums, par kuru YIT paziņojis, ka atstās to līdz 2019.gada beigām slēdzot vai pārdodot, segmentu pārskatos tiks uzrādīts sadaļā “Pārējā darbība”. Uzņēmums publicēs retrospektīvi koriģētos konsolidētos grupas un segmentu rādītājus par 2018. un 2019.gadu pirms pusgada pārskata publicēšanas jūlijā.

Šo biznesa segmentu pārdošana ietekmēs arī uzņēmuma 2019. gada metodiku. YIT izdos atsevišķu biržas paziņojumu par 2019. gada metodiku.