• LV Articles
  • Jaunumi
  • 18.03.2020

Cīņa kopā, lai uzveiktu koronavīrusu

Koronavīrusa (COVID-19) situācija ietekmē mūsu biznesa operācijas, partnerus, klientus, ģimenes locekļus un radiniekus. Šai situācijai ir milzīga ietekme uz mūsu dzīvi un rīcību, taču mēs ticam, ka mēs to kopā pieveiksim. Mēs vēlamies uzņemties atbildību un pastāstīt par mūsu situāciju un sagatavotību.

Sagatavotība un darbības

Mēs esam uztvēruši šo situāciju nopietni un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai saglabātu drošību viens otram, kā arī klientiem, partneriem un ieinteresētajām pusēm, un darīsim visu, lai nodrošinātu vienmērīgu ikdienas dzīvi mūsu darbības vidē.

Mēs ievērojam darbības, kas noteiktas likumā par ārkārtējām situācijām, kā arī iestāžu vadlīnijas. Līdz  ar straujo koronavīrusa izplatību, mūsu izveidotā gatavības komanda nepārtraukti uzrauga situāciju un sniedz situācijai specifiskus norādījumus mūsu darbiniekiem visās mūsu darbības valstīs.

Darbinieki

Mēs esam devuši norādījumus savam personālam strādāt attālināti, ja iespējams, un veikt sanāksmes tiešsaistē. Aizliegts ceļot uz ārzemēm, un mēs esam pieņēmuši arī 14 dienu karantīnas noteikumus visiem darbiniekiem, kas atgriežas no ārzemēm. Slimiem darbiniekiem un darbiniekiem ar gripai līdzīgiem simptomiem jāpaliek mājās.

Klienti un ieinteresētās puses

Mēs cenšamies nodrošināt pakalpojumus un strādāt ar mūsu klientiem, cik esošajos apstākļos iespējams, ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. Mēs plānosim individuālas dzīvokļu apskates ar interesentiem. Būvlaukumu apmeklējumi viesiem ir īslaicīgi aizliegti.

Aktuālo informāciju iespējams meklēt mūsu mājas lapā. Mēs informēsim klientus par iespējamām izmaiņām.

Būvlaukumi, apakšuzņēmēji, piegādātāji un partneri

Mēs informējam savus apakšuzņēmējus, piegādātājus un partnerus, kurā mēs iesakām viņiem rīkoties atbilstoši noteiktajām instrukcijām, lai novērstu vīrusa izplatīšanos.

Mēs esam lūguši savus partnerus informēt mūs par visām ar mūsu darbību saistītajām un iespējamām ietekmēm, un pat vismazākajām šaubām par darbinieku saslimšanu, ierašanos valstī un materiālu piegādēm. Mēs uzraudzīsim situāciju un noteikumu ievērošanu visos būvlaukumos.

Karantīnas pasākumu un / vai piekļuves ierobežojumu dēļ, ko rada ārkārtējā situācija, darbs būvlaukumā var tikt traucēts vai pat novērsts. Attiecīgi darbuzņēmējiem, kā arī materiālu vai aprīkojuma piegādātājiem var rasties piegādes problēmas, kā arī būtiska  darba izpildes kavēšanās. Neatkarīgi no iespējamiem nākotnes izaicinājumiem, mēs centīsimies līdz minimumam samazināt zaudējumus un kavējumus sadarbībā.

Šajos apstākļos mēs ticam, ka rīkosieties atbildīgi un ievērosiet noteikumus. Mēs to pārdzīvosim, esot spēcīgi un neatlaidīgi!

Ja jums ir kādi jautājumi, sūtiet ziņu uz e-pastu: corona@yit.fi 

Kari Kauniskangas
President and CEO of YIT Corporation