• LV Articles
  • Jaunumi
  • 20.04.2021

Publiskajai apspriešanai nodota YIT LATVIJA apbūves koncepcija „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas Zemaišu ielā 3, Rīgā”

Būvniecības ierosinātājs SIA "YIT LATVIJA" ar SIA "Arhitektu biroju ARTEKS" ir izstrādājuši apbūves koncepciju zemes gabalam Zemaišu ielā 3, Rīgā.

Būvniecības ieceres teritorija atrodas Rīgas pilsētas Āgenskalna apkaimē, kvartālā starp Mārupes, Gardenes un Liepājas ielu, to veido viens zemes gabals Zemaišu ielā 3 ar kopējo platību 5,11 ha. YIT LATVIJA iecere ir daudzstāvu dzīvojamo ēku kvartāla "MĀRPAGALMI" izveidošana, tādā veidā attīstot un sakārtojot šobrīd degradēto bijušās militārās rūpnīcas „Arsenāls” teritoriju. 

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas prezentācija notiks 29.04.2021. plkst. 16.00 videokonferenču platformā MS Teams.

Lai pieteiktos dalībai prezentācijā, līdz 29.04.2021. plkst. 15.00 jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi sergejs.sergejevs@yit.lv, tēmā norādot “Publiskās apspriešanas prezentācija Zemaišu ielā 3”, norādot vārdu un uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums uz prezentāciju.
Ikviens ir aicināts iesaistīties un izteikt viedokli, plašāka informācija: https://www.rpbv.lv/sabiedribas-lidzdaliba/zemaisu-iela-3/