• LV Articles
  • Jaunumi
  • 25.11.2021

YIT paziņo par jaunu, mērķtiecīgu stratēģiju, lai nodrošinātu prognozējamus, tirgū vadošos rezultātus

YIT valde ir apstiprinājusi uzņēmuma stratēģiju 2022.-2025. gadam.

Jaunās stratēģijas mērķis ir kļūt par visuzticamāko partneri visām ieinteresētajām personām, nodrošinot paredzamus, tirgū vadošus rezultātus.

Markku Moilanens (Markku Moilanen), YIT prezidents un izpilddirektors: "YIT ir attīstības un būvniecības uzņēmums ar skaidru misiju - radīt labāku dzīves vidi. Mēs esam augstas kvalitātes pilsētvides attīstītājs, un esam izveidojuši stabilu pamatu ar spēcīgu zīmolu, labāko klientu apmierinātību savā klasē, talantīgiem darbiniekiem un spēcīgu vietējo klātbūtni mūsu galvenajos tirgos. Tomēr tajā pašā laikā esam saskārušies ar nekonsekventu mērķtiecību, neoptimālu kapitāla sadalījumu un projektu īstenošanas problēmām. Mēs esam centušies attīstīties jomās, kurās YIT nav patiesi izdevīgi, un mūsu darbības modelis ir izrādījies neefektīvs. Ir skaidrs, ka mums ir jāuzlabo sava darbība un konkurētspēja."

YIT jaunās stratēģijas galvenais mērķis ir nodrošināt paredzamus, tirgū vadošus rezultātus. YIT plāno sasniegt šo mērķi, cenšoties panākt izaugsmi mājokļu biznesā un pabeidzot pārveidi citos uzņēmumos. Lai to atbalstītu, YIT ir no jauna definējis un precizējis savu uzņēmējdarbības modeli un ieviesis trīs stratēģiski prioritārās jomas: Fokuss, Produktivitāte un ESG. Lai novērtētu savus panākumus, YIT ir arī atjauninājis savus finanšu mērķus.

YIT palielina izaugsmi mājokļu jomā un koncentrējas uz pamatspējām, lai nodrošinātu paredzamus, tirgū vadošos rezultātus.


YIT ir no jauna definējis un precizējis savu uzņēmējdarbības modeli. Turpmāk visos YIT uzņēmējdarbības segmentos būs skaidras, individuālas stratēģijas un mērķi.

Mājokļu jomā YIT turpina būvēt funkcionālas un ilgtspējīgas mājas un vidi, padarot ilgtspējīgu dzīvošanu vienkāršu. YIT mērķis ir līdz 2025. gadam palielināt ieņēmumus mājokļu jomā par vairāk nekā 20 %, nodrošinot darbības peļņas normu virs 10 %. Uzņēmums paziņoja, ka apsver stratēģiskās iespējas attiecībā uz savu darbību Krievijā. Iespējamā Krievijas uzņēmumu pārdošana atbrīvotu ievērojamu kapitāla apjomu, ko YIT varētu izmantot, lai turpinātu rentablu mājokļu nozares izaugsmi augošajās pilsētās Somijā, Polijā, Čehijā un Slovākijā. YIT mērķis ir līdz 2025. gadam investēt papildu 200 miljonus euro pievilcīgos pilsētu zemes gabalos šajos augošajos reģionos, kuros uzņēmums jau ir vadošais mājokļu attīstītājs ar labiem darbības un finanšu rezultātiem.

Komerctelpu un infrastruktūras segmentiem aizvien būs svarīga loma YIT. Komerctelpu segmentā tiks turpināts būvēt un renovēt komerciālās un sabiedriskās telpas, lai nodrošinātu optimālu ēku izmantojamību visā to dzīves ciklā. Infrastruktūras segmentā tiek būvēti tīkli un iekārtas, lai nodrošinātu vienmērīgāku ilgtspējīgas dzīves plūsmu. Abi segmenti ir uz pareizā ceļa, lai īstenotu pārveides, koncentrējoties uz peļņu nesošo kodolu ap to atšķirīgajām kompetencēm un pēc tam izvēlīgāk izvēloties projektus. Abu segmentu mērķis ir nodrošināt stabilu naudas plūsmu, lai turpinātu veicināt mājokļu nozares izaugsmi. Rentabilitāte būs viena no labākajām nozarē, abiem segmentiem līdz 2025. gadam plānojot pārdošanas peļņu virs 4 %.

Partnerības projektu segments tiks likvidēts, un tā vietā tiks izveidots jauns nekustamā īpašuma attīstības segments. Šis segments būs atbildīgs par YIT visaptverošu komerciālo un jauktas izmantošanas projektu attīstību. Šī nekustamā īpašuma attīstības segmenta mērķis ir radīt pievilcīgu attīstības un būvniecības peļņu un virzīt YIT mēroga būvniecības plūsmu, attīstot projektus un veicot selektīvus līdzieguldījumus.  Jaunais segments būs uz klientu orientēts. Tajā pašā laikā ilgtermiņa īpašumtiesības un pakalpojumu bizness vairs nebūs uzmanības centrā. Īpašuma attīstības segmenta mērķis ir līdz 2025. gadam sasniegt ROCE virs 10 %.

Atjauninātā ESG* stratēģija noteiks jaunus nozares standartus


Prezidents un izpilddirektors Moilanens: "Klimata pārmaiņu dēļ mums ir jāpārdomā, kā tiek izmantoti resursi, un dzīves cikla domāšana kļūst arvien kritiskāka. Ēkas rada gandrīz 40 % no ikgadējām CO2 emisijām pasaulē, un ir skaidrs, ka būvniecības nozarē ir nepieciešamas būtiskas pārmaiņas. Ilgtspēja kļūst arvien svarīgāka mūsu klientiem un investoriem, un mēs vēlamies būt nozares līderi, meklējot un piedāvājot risinājumus kopā ar mūsu klientiem."

Attiecībā uz vides kritērijiem, YIT apņemas īstenot zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvu (SBTi), lai ierobežotu globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu. YIT ir pirmais Somijas būvniecības uzņēmums, kas apņēmies samazināt emisijas gan no savas darbības, gan no savas vērtību ķēdes saskaņā ar zinātniski pamatoto mērķu iniciatīvu. Ar šo apņemšanos YIT nostiprina savu līdzšinējo darbu klimata jomā un atjaunina savus pašreizējos klimata mērķus, lai tie būtu visaptverošāki, kas samazinās arī YIT klientu radītās emisijas.

Attiecībā uz sociālajiem kritērijiem YIT turpina attīstīt un veidot labāku dzīves vidi sabiedrībai. YIT veido komerciālās un publiskās telpas, kā arī infrastruktūras tīklus, kas ir ilgtspējīgas sabiedrības pamats. Attiecībā uz YIT darbaspēku uzņēmums turpina apņēmīgi strādāt, lai samazinātu nelaimes gadījumu biežumu, un tiecas panākt, lai darba vietā netiktu nodarīts kaitējums. YIT saviem darbiniekiem piedāvā personīgo un profesionālo izaugsmi, un tā mērķis ir saglabāt ideāla darba devēja pozīciju būvniecības nozarē.

Attiecībā uz pārvaldības kritērijiem YIT turpina neiecietīgi izturēties pret ēnu ekonomiku, korupciju, darbaspēka ekspluatāciju un diskrimināciju. YIT arī veiks izlēmīgus pasākumus, lai veicinātu ESG jautājumu risināšanu visās piegādes ķēdēs. Turpmāk YIT turpinās īstenot ESG saistības, pieprasot saviem piegādātājiem ievērot tādas pašas vides, sociālās un pārvaldības normas, kādas YIT ir noteicis sev. Uzņēmums uzskata, ka tas noteiks jaunus standartus visai nozarei.

Plašāka informācija: https://www.yitgroup.com/en/news-repository/stock-exchange-releases/yit-announces-new-focused-strategy-to-deliver-predictable-market-leading-results 

*ESG - Environmental Sustainability, Social Responsibility & Corporate Governance. Vide, sociālā atbildība, pārvaldība.