• LV Articles
  • Jaunumi
  • 30.11.2023

Uzņēmumā YIT LATVIJA aizvadīts energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits

Novembra izskaņā uzņēmumā YIT LATVIJA aizvadīts Energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas audits atbilstoši ISO 50001 standartam. Atbilstību apliecināja Bureau Veritas Latvija.

Energopārvaldības sistēmas mērķis ir efektīvi un iedarbīgi panākt enerģijas lietderīgu izmantošanu ar pieejamajiem resursiem. Tā ir sistemātiska enerģijas patēriņa pārzināšana ar mērķi to samazināt, kā rezultātā tiek meklēti tehniski un ekonomiski efektīvākie risinājumi, uzlabojot energoefektivitātes līmeni un ilgtermiņā samazinot finanšu izdevumus, kā arī emisijas. Uzņēmumā izveidotā energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001:2018, iekļauj dažādus rīkus un procedūras, kas ļauj YIT LATVIJA optimizēt enerģijas resursu izmantošanu, plānojot un ieviešot energotaupības pasākumus, turklāt, darot to ar minimālu ietekmi uz vidi.

Jomas, kur YIT LATVIJA pievērš papildus uzmanību:

  • patērētās siltumenerģijas efektīva izmantošana būvobjektos un klientiem nenodotajos dzīvokļos;
  • patērētā elektroenerģijas efektīva izmantošana būvobjektos, biroja telpās un klientiem nenodotajos dzīvokļos;
  • patērētās degvielas efektīva izmantošana uzņēmuma autotransportā;
  • energoefektīvu risinājumu un iekārtu iegāde projektu iepirkumos.