Ceļu būvniecība

Mūsu paveiktais laika posmā no 2010 - 2017

Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 0.00 - 6.30 seguma atjaunošana

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 0.00 - 6.30 seguma atjaunošana

Projekta ietvaros tika veikti seguma virskārtas atjaunošanas darbi.

Būvdarbu laikā atjaunota hidroizolācija un ceļa seguma virskārta satiksmes pārvadam pār Siguldas šoseju, pārvadam pār dzelzceļu, tiltam pār Baltezera kanālu un satiksmes pārvadam pār šoseju Ādažos. Veikti remontdarbi ceļa posmā esošajiem diviem gājēju tuneļiem un ceļa aprīkojumam, t.s. pieturvietu platformā, un paviljoniem.

 • Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) posma km 0.00 - 6.30 seguma atjaunošana
 • Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 • Atrašanās vieta: Ādažu novads
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2015

Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība: IV kārtas 2.daļas Ziemeļu pretapledošanas apstrādes laukums

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais avio satiksmes mezgls Baltijā, kas gadā apkalpo aptuveni 5 milj. pasažieru un 30000 t kravu

Vairāk

Starptautiskā lidosta "Rīga" 

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais avio satiksmes mezgls Baltijā, kas gadā apkalpo aptuveni 5 milj. pasažieru un 30000 t kravu.

Lai uzlabotu lidostas kapacitāti un atjaunotu nepieciešamo sertifikāciju, tika veikta lidostas lidlauka, peronu un pievedceļu rekonstrukcija. Projekta ietvaros YIT (bijušais “Lemminkainen Latvija”) veica Ziemeļu pretapledošanas apstrādes laukuma (North De-icing) izbūvi. Laukums tika izbūvēts jaunā vietā, darbu gaitā izbūvējot jaunas ūdens atvades, komunikāciju un apgaismes sistēmas, asfaltbetona un betona seguma laukumus. Darbus organizējot bez pārtraukumiem vairākās maiņās, tie tika paveikti 57 dienu laikā. Kopējā līguma summa 2’731’323.77 EUR.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstība: IV kārtas 2.daļas Ziemeļu pretapledošanas apstrādes laukums
 • Pasūtītājs: A/S "A.C.B." (Lidosta "Rīga")
 • Atrašanās vieta: Lidosta
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2013

Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) 6.3 - 12.86 km un apbraucamā vietējā autoceļa V30 Baltezers - Ādaži 0.52 - 4.16 km segas atjaunošana

Autoceļš A1 gar Ādažiem un autoceļš V30, kas ved caur Ādažiem, ir augstas satiksmes intensitātes ceļi.

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) 6.3 - 12.86 km un apbraucamā vietējā autoceļa V30 Baltezers - Ādaži 0.52 - 4.16 km segas atjaunošana

Autoceļš A1 gar Ādažiem un autoceļš V30, kas ved caur Ādažiem, ir augstas satiksmes intensitātes ceļi.

Autoceļš A1 ir arī starptautiskā autoceļa E67 ViaBaltica posms, kas savieno Latvijas un Igaunijas galvaspilsētas Rīgu un Tallinu.

Projekta ietvaros tika veikta pirms 10 gadiem kapitāli rekonstruētā autoceļa A1 virskārtas (dilumkārtas) atjaunošana, nolūkā sekmēt un saglabāt ceļa kalpošanu ilgtermiņā. Uz autoceļa V30 veikti seguma sakārtošanas darbi, jo esošais brauktuves segums bija tuvu sabrukšanai. Kopumā objektā atjaunoti 113000 m2 asfalta seguma, darbus veicot 100 dienās. Kopējā līgumsumma - 1’091’656.80 EUR.

Sīkāka informācija

Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) - Igaunijas robeža (Ainaži) 6.3 - 12.86 km un apbraucamā vietējā autoceļa V30 Baltezers - Ādaži 0.52 - 4.16 km segas atjaunošana
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Atrašanās vieta: Rīgas rajons
Valsts: Latvija
Gads: 2014

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 60.00 - 76.14 km segas rekonstrukcija

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma 60.00 – 76.14 km segas rekonstrukcija

Projekta laikā veikti ceļa rekonstrukcijas darbi t.s. zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, pamata nesošās apakškārtas/virskārtas būvniecība, grāvju rakšana/tīrīšana, reciklētā un pievienotā minerālmateriāla aukstā pārstrāde.

Uz nesošās konstrukcijas veikta trīs asfaltbetona kārtu izbūve, apgaismojuma izbūves komplekta un elektrolīniju pāreju rekonstrukcija, ceļa aprīkojuma, luksofora objekta izbūve un gājēju pārejas izbūves darbi.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 60.00 - 76.14 km segas rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 • Atrašanās vieta: Latvija
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2015

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15.400 - 19.205 segas rekonstrukcija

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15.400 - 19.205 segas rekonstrukcija

Projekta ietvaros veikta grāvju rakšana, asfalta seguma dilumkārtas 7 cm biezumā nofrēzēšana, aukstā pārstrāde (reciklēšana), karstā asfaltbetona seguma apakškārtas, saistes kārtas un virskārtas izbūve.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15.400 - 19.205 segas rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: SIA CBF "Binders"
 • Atrašanās vieta: Garkalnes novads
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2015

 

Autoceļa A10 (Rīga - Ventspils) posma 23.840 - 36.490 km segas rekonstrukcija

Autoceļa A10 (Rīga - Ventspils) posma 23.840 - 36.490 km segas rekonstrukcija.

Vairāk

Autoceļa A10 (Rīga - Ventspils) posma segas rekonstrukcija

Autoceļa A10 (Rīga - Ventspils) posma 23.840 - 36.490 km segas rekonstrukcija.

Valsts galvenais autoceļš A10 savieno Rīgu ar ostas pilsētu Ventspili un ir svarīgs kravu tranzīta koridors.

Bijušais SIA "Lemminkainen Latvija" sadarbībā ar bijušais AS "Lemminkainen Eesti" un bijušais UAB "Lemminkainen Lietuva" veica ceļa segas renovācijas (pastiprināšanas) darbus - esošā seguma reciklēšanu. Būvdarbu laikā tika veikta jauna bituminētā seguma izbūve un ceļa horizontālo apzīmējumu un aprīkojuma uzstādīšanas darbi.

Darbi tika paveikti 210 dienu laikā. Būvobjektā kopumā ieklātas 50.5 tk tonnas asfaltbetona. Kopējā līguma summa 5'744'933 EUR.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Autoceļa A10 (Rīga - Ventspils) posma 23.840 - 36.490 km segas rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 • Atrašanās vieta: Jūrmalas rajons
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2012

Autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)) posma 1.65 - 26.90 km segas rekonstrukcija

Autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)) posma 1.65 - 26.90 km segas rekonstrukcija.

Vairāk

Autoceļa A3 posma segas rekonstrukcija

Autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)) posma 1.65 - 26.90 km segas rekonstrukcija.

Autoceļš A3 savieno Rīgas pilsētu ar Vidzemes reģionālo centru Valmieru un tālāk ar Tartu pilsētu Igaunijā. Bijušais SIA “Lemminkainen Latvija” sadarbībā ar bijušais AS “Lemminkainen Eesti” un bijušais UAB “Lemminkainen Lietuva” veica ceļa segas renovācijas  (pastiprināšanas) darbus - esošā seguma reciklēšanu. Būvobjektā veikta jauna bituminētā ceļa seguma izbūve, tilta un caurteku remonts, ceļa horizontālo apzīmējumu un aprīkojuma uzstādīšanas darbi.

Būvdarbi paveikti 190 dienu laikā. Būvobjektā kopumā ieklātas 14.5 tk tonnas asfaltbetona. Kopējā līguma summa 2'026'975 EUR.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Autoceļa A3 (Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka)) posma 1.65 - 26.90 km segas rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: SIA CBF "Binders" (VAS "Latvijas Valsts ceļi")
 • Atrašanās vieta: Cēsu rajons
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2012

Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma 61,30 - 73,20 km segas rekonstrukcija

Autoceļš A13 ir nozīmīgs starptautiskā kravu pārvadāšanas koridora posms starp Eiropu un Krieviju.

Vairāk

Autoceļa A13 (Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi)) posma 61.30 - 73.20 km segas rekonstrukcija

Autoceļš A13 ir nozīmīgs starptautiskā kravu pārvadāšanas koridora posms starp Eiropu un Krieviju.

YIT (bijušais SIA “Lemminkainen Latvija”) sadarbībā ar A/S “A.C.B” veica pilnu autoceļa rekonstrukciju, pilnībā atjaunojot ceļa segas konstrukciju, ūdens atvades sistēmu, tiltus un caurtekas, kā arī autoceļa aprīkojumu. Būvdarbi paveikti 180 dienu laikā. Kopējā līguma summa sastāda 4'021'562 EUR.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma 61,30 - 73,20 km segas rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: PA "ACBL" (VAS "Latvijas Valsts ceļi")
 • Atrašanās vieta: Rēzeknes rajons
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2014

Autoceļa P45 (Viļaka - Kārsava) posma (Semenova – Čilipīne) 6.35 - 16.54 km rekonstrukcija

Autoceļš P45 ir Latgales Austrumu reģiona pierobežas ceļš, kuru dēvē arī par austrumu stigu

Vairāk

Autoceļa P45 (Viļaka - Kārsava) posma 6.35 - 16.54 km rekonstrukcija

Autoceļš P45 ir Latgales Austrumu reģiona pierobežas ceļš, kuru dēvē arī par austrumu stigu.

Šī projekta ietvaros ietilpa pilnīga autoceļa rekonstrukcija, kā arī 4 km posma izbūve pilnīgi jaunā vietā, veicot meža un purva izstrādi. Būvobjektā tika izbūvētas jaunas caurtekas, atjaunota drenāžas sistēma, kā arī veikta jaunu novadgrāvju izbūve. Vecā ceļa segums bija grants, tādēļ pēc rekonstrukcijas autoceļš ieguva jaunu asfaltbetona segumu, ar horizontālajiem ceļa apzīmējumiem, ceļa zīmēm un barjerām. Būvobjekts izbūvēts 292 dienu laikā.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Autoceļa P45 (Viļaka - Kārsava) posma (Semenova – Čilipīne) 6.35 - 16.54 km rekonstrukcija
 • Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
 • Atrašanās vieta: Balvu rajons
 • Valsts: Latvija
 • Gads: 2013

Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) posma 21.77 - 35.50 km segas rekonstrukcija

Autoceļa A5 Rīgas apvedceļa posma segas rekonstrukcija.

Vairāk

Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte)

Autoceļa A5 Rīgas apvedceļa posma segas rekonstrukcija. 

Būvobjekts atrodas Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils – Babīte) posmā no 21.77 līdz 35.50 km. Bijušais SIA “Lemminkainen Latvija” sadarbībā ar bijušais AS “Lemminkainen Eesti” veica ceļa segas renovācijas (pastiprināšanas) darbus.

Būvobjekta ietvaros veikta esošā seguma reciklēšana, jaunas bituminētās segas izbūve, piecu satiksmes pārvadu rekonstrukcija, tuneļu atjaunošana, caurteku izbūve, ceļa horizontālo apzīmējumu un aprīkojuma uzstādīšana, kā arī satiksmes uzskaites un meteostacijas sensoru izbūve.

Būvdarbi veikti laika periodā no 2011. gada 17. maija līdz 2012. gada 29. septembrim. Būvobjektā kopumā ieklātas 68.5 tk tonnas asfaltbetona, kā arī veikti betonēšanas darbi 660 m3 apjomā.

Sīkāka informācija

Projekta nosaukums: Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) posma 21.77 - 35.50 km segas rekonstrukcija
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Atrašanās vieta: Rīgas rajons
Valsts: Latvija
Gads: 2011

Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 75.80 - 79.60 km segas rekonstrukcija

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 75.80 - 79.60 km segas rekonstrukcija

Būvobjekta atrašanās vieta Latgale, valsts galvenais autoceļš A12, kurš savieno Jēkabpils pilsētu ar Rēzekni.

Autoceļa rekonstrukcijas laikā veikti šādi galvenie būvdarbi: segas pastiprināšana ar reciklētu maisījumu, pielietojot jaunu metodi, reciklēto maisījumu iepriekš sagatavojot speciālā ražotnē, asfaltēšanas darbi - veicot asfaltbetona ieklāšanu 3 kārtās, novadgrāvju izveidošana un atjaunošana, mainot caurtekas un atjaunojot caurteku darbību, kā arī tilta atjaunošana pār Rēzeknes upi.

Sīkāka informācija

Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 75.80 - 79.60 km segas rekonstrukcija
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Viļānu novads
Valsts: Latvija
Gads: 2015

Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 83.00 - 96.60 km segas rekonstrukcija

Vairāk

Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 83.00 - 96.60 km segas rekonstrukcija

Būvobjekta atrašanās vieta Latgale, valsts galvenais autoceļš A12, kurš savieno Jēkabpils pilsētu ar Rēzekni.

Autoceļa rekonstrukcijas laikā veikti šādi galvenie būvdarbi: segas pastiprināšana ar reciklētu maisījumu, pielietojot jaunu metodi, reciklēto maisījumu iepriekš sagatavojot speciālā ražotnē, asfaltēšanas darbi - veicot asfaltbetona ieklāšanu 3 kārtās, novadgrāvju izveidošana un atjaunošana, mainot caurtekas un atjaunojot caurteku darbību, kā arī tilta atjaunošana pār Rēzeknes upi.

Sīkāka informācija

Projekta nosaukums: Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 75.80 - 79.60 km segas rekonstrukcija
Pasūtītājs: VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Viļānu novads
Valsts: Latvija
Gads: 2015

Klātnes izveide Helsinku lidostā

Mums ir liela pieredze klātnes izveidē lidostās gan Somijā, gan ārpus tās. Helsinku lidostā, pamatojoties uz līgumu ar „Finavia", mēs veicam klātņu veidošanu jau sešus gadus pēc kārtas.

Vairāk

Klātnes izveide Helsinku lidostā

Mums ir liela pieredze klātnes izveidē lidostās gan Somijā, gan ārpus tās. Helsinku lidostā, pamatojoties uz līgumu ar „Finavia", mēs veicam klātņu veidošanu jau sešus gadus pēc kārtas.

Gan uz darbu lidostā, gan uz izmantojamiem materiāliem attiecas stingras kvalitātes prasības. Izvēloties klātnes materiālu lidostai, par svarīgiem kritērijiem tiek uzskatīta ilgstoša materiālu izturība un darbmūža izmaksas. Tādēļ mēs pastāvīgi pievēršam lielu uzmanību klātnes veidošanas kvalitātei, piemēram, stabilitātei un pretestībai pret laikapstākļu ietekmi. Turklāt pastāv arī virkne starptautisku drošības noteikumu. Veicot darbus lidostā, ir ārkārtīgi svarīgi ievērot darbu izpildes grafikus.

Līgums, kura izpilde tika sākta 2016. gadā, ietvēra lidmašīnu manevrēšanas ceļu un lidostas līmeņa zonu frēzēšanu un klātnes veidošanu. Darbam nepieciešams apmēram 80 000 tonnu klātnes materiāla. Turklāt līgumā ir iekļauta arī nosēšanās zonas apgaismojuma sekundāro cauruļvadu izbūve. Līgums paredz darbu pabeigšanu 2016. gada oktobrī.

2015. gadā mēs izpildījām 1. skrejceļa klātnes veidošanas līgumu, izmantojot aptuveni 137 000 tonnu klātnes materiāla. Skrejceļa atjaunošana bija jāveic īsā termiņā, kas tika sadalīts posmos, lai satiksmei vienmēr būtu vienlaikus pieejami divi manevrēšanas ceļi atjaunojamā skrejceļa šķērsošanai.

2012.–2014. gada koplīgumā tika iekļauta 3. skrejceļa un manevrēšanas ceļu frēzēšana, kā arī klātnes veidošana. Līguma izpilde tika veikta saskaņā ar modeli, kura pamatā bija „Finavia" un YIT (bijušais „Lemminkäinen") partnerība. Lēmumi projektā tika pieņemti ātri un efektīvi, jo tika nodrošināta atklāta informācijas plūsma. Rezultātā tika panākta projektā noteiktā kvalitāte un ievēroti noteiktie termiņi. Partnerības modelis nodrošināja pastāvīgu informācijas plūsmu un darba optimizāciju, kas tikai ļoti nedaudz ietekmēja satiksmi.

2011. gadā mēs izpildījām klātnes veidošanas līgumu, kas ietvēra Helsinku lidostas satiksmes zonu un lidostas līmeņa zonu remontu un bruģēšanu. Tika izlietots aptuveni 45 000 tonnu bruģēšanas materiāla. 2010. gadā mēs noklājām lidostas līmeņa zonas, izlietojot aptuveni 15 000 tonnu asfalta.

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Klātnes izveide Helsinku lidostā
 • Pasūtītājs: „Finavia”
 • Atrašanās vieta: Vanta
 • Valsts: Somija
 • Gads: 2017

Tallinas lidostas kontrolējamās teritorijas atjaunošana

Tallinas lidosta gatavojas gaisa satiksmes apjoma pieaugumam nākotnē. Mēs esam atbildīgi par lidostas kontrolējamās teritorijas atjaunošanu.

Vairāk

Tallinas lidostas kontrolējamās teritorijas atjaunošana

Tallinas lidosta gatavojas gaisa satiksmes apjoma pieaugumam nākotnē. Mēs esam atbildīgi par lidostas kontrolējamās teritorijas atjaunošanu.

Ar šo projektu uzņēmums „Tallinn Airport" Ltd. vēlas sagatavoties turpmākajam gaisa satiksmes apjoma pieaugumam un uzlabot lidostas drošību. Vissarežģītākais darbs būs saistīts ar visa skrejceļa virsmas atjaunošanu.

Kvalitātes prasības ir augstas. YIT (bijušais „Lemminkäinen") ir uzņēmums, kas atjaunoja Tallinas lidostas skrejceļu 1994.–1995. gadā, un šīs skrejceļš ir saglabājies labā stāvoklī divas desmitgades.

Daudzveidīga izpilde

Līgumā ir ietverta gan projekta plānošana, gan izpilde, iekļaujot zemes darbus un klātnes izveidi, kā arī lietus ūdens sistēmu rekonstrukciju, lidostas tehnoloģiju atjaunošanu, piemēram, lidlauka zemes apgaismojuma un navigācijas sistēmas.

Mēs paplašināsim lidostas kontrolējamās teritorijas asfalta klātnes laukumu un pastiprināsim esošās skrejceļa zonas pamatus. Mēs arī izbūvēsim apkalpojošo dienestu ceļus, novāktā sniega novietošanas un apledojuma apstrādes zonas, lidmašīnu dzinēju izmēģinājumu vietas, ugunsdzēsības mācību vietas, lidlauka apkopes aprīkojuma manevrēšanas zonu, kā arī izveidosim betona segumu un perona stāvvietas kontrolējamajā teritorijā.

Liībasdostas īpašās pras

Lidostās vienmēr ir sarežģīti strādāt stingro drošības noteikumu dēļ. Turklāt arī jārūpējas, lai šādos apstākļos nodrošinātu netraucētu gaisa satiksmi. Celtniecības darbi jāveic arī naktī: lidosta dažas naktis nedēļā uz aptuveni sešām stundām ir slēgta gaisa satiksmei.

Projektā paredzētas arī jaunākās tehnoloģijas, kas ir reti sastopamas visā šajā nozarē. Piemēram: jaunajā lidostas apgaismojuma sistēmā ir izmantota tikai gaismas diožu tehnoloģija. Jaunās gaismas diožu sistēmas uzstādīšana būtiski samazinās elektrības izmaksas.

„Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju šī būs pirmā lidosta Eiropā, kura tiks pilnībā aprīkota ar gaismas diožu apgaismojuma sistēmu," saka uzņēmuma YIT (iepriekš „Lemminkäinen") elektrosistēmu eksperts Hando Rannamegi (Hando Rannamägi).

Sīkāka informācija
 • Projekta nosaukums: Tallinas lidostas kontrolējamās teritorijas atjaunošana
 • Pasūtītājs: „Tallinn Airport” Ltd.
 • Atrašanās vieta: Tallina
 • Valsts: Igaunija
 • Gads: 2017
Informācija par darbības jomu:
 • Klātnes zonas paplašinājums: 73 490 m2
 • Paredzētais asfalta izmantojums: 71 000 tonnu
 • Dažās vietās zemes darbi tiks veikti 2,5 m dziļumā.
 • Projekta izpilde tika sākta 2016. gada aprīlī un tiks pabeigta 2017. gada novembrī.