• Bloga ieraksts
  • 20.11.2018

Kā iegādāties dzīvokli YIT projektā

Lai iegādātos dzīvokli YIT projektā, vispirms notiks konsultācija ar mūsu pārstāvi, kas tālāk palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko dzīvokli. Kad dzīvoklis būs izvēlēts, sekos trīs pārdošanas procedūras posmi: rezervācija, priekšlīguma parakstīšana un pirkuma līguma parakstīšana.

Kā rezervēt dzīvokli?
Dzīvokļa iegādei ir nepieciešams laiks, lai pārliecinātos par izvēles pareizību un labāk iepazītos ar mūsu piedāvājumu un pirkuma līguma noteikumiem. Tāpēc mēs Jums iesakām sākumā rezervēt izraudzīto dzīvokli, parakstot vienošanos un veicot rezervācijas maksājumu 5% apmērā no darījuma kopējās summas. Vienošanās tiek noslēgta uz vienu mēnesi un dod Jums pirmtiesības uz rezervātā dzīvokļa iegādi. Jums ir iespēja atteikties no rezervētā īpašuma iegādes, turklāt YIT LATVIJA rezervācijas maksājumu Jums atmaksās pilnā apmērā, nepiemērojot sankcijas.

Kā noslēgt priekšlīgumu?
Projekta būvniecības laikā, vienojoties par dzīvokļa iegādi, tiek noslēgts pirkuma priekšlīgums. Pēc vienošanās līguma par dzīvokļa rezervāciju parakstīšanas un rezervācijas maksājuma veikšanas, Jūs saņemsiet pirkuma priekšlīguma projektu. Noslēdzot pirkuma priekšlīgumu, tiks atrunāti līguma būtiskākie nosacījumi pirkuma līguma noslēgšanai – tiks aprakstīts pirkuma priekšmets; noteikta pirkuma cena un tās atmaksāšanas kārtība; noteikts termiņš, kad projekts tiks nodots ekspluatācijā; atrunāta pirkuma priekšmeta pieņemšanas un nodošanas kārtība, kā arī citas pārdevēja un pircēja saistības un tiesības. Saskaņā ar pirkuma priekšlīguma noteikumiem, Jums ir jāveic priekšapmaksa 15% apmērā no darījuma summas, kurā ir ieskaitīts jau veiktais rezervācijas maksājums, tādējādi, parakstot priekšlīgumu, Jums atliks samaksāt 10% no darījuma summas.

Kā izvēlēties dzīvokļa apdari?
Noslēdzot pirkuma priekšlīgumu dzīvojamās mājas būvniecības laikā, Jums ir iespēja priekšlīguma norādītajā termiņā izvēlēties dzīvokļa iekšējās apdares materiālus no mūsu piedāvātajiem variantiem. Mēs piedāvājam Jums iegādāties dzīvokli ar pilnu iekšējo apdari.

Kāda ir pirkuma līguma parakstīšanas procedūra?
Pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā un pirms pirkuma līguma parakstīšanas, Jums ir iespēja veikt dzīvokļa apskati un iepazīties ar pirkuma līguma noteikumiem. Ja pirkuma apmaksai tiek izmantots kredītiestādes finansējums, kredīta (aizdevuma) un hipotēkas (ķīlas) līgums jānoformē līdz pirkuma līguma parakstīšanai. Nepieciešamības gadījuma mūsu pārdošanas speciālisti sniegs Jums informāciju par kreditēšanas iespējām. Plānojot pirkuma finansējumu, ir jāņem vērā, ka Jums būs jāsedz maksājumi, kas saistīti ar īpašuma tiesību reģistrāciju uz Jūsu vārda zemesgrāmatā (izdevumi par notāra pakalpojumiem, nostiprinājuma lūguma noformēšana, valsts un kancelejas nodevu maksājumi, kā arī ar hipotēkas nostiprināšanu saistīti izdevumi, ja tiek izmantots kredītiestādes finansējums). Mēs palīdzēsim Jums nokārtot formalitātes, kas saistītas ar Jūsu īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā.

Dzīvokļa iegāde, piesaistot bankas finansējumu.
Ja Jūs vēlaties iegādāties dzīvokli, taču nav pietiekoši daudz brīvo naudas līdzekļu, iespējams trūkstošo naudas summu aizņemties bankā. Iegādājoties nekustamo īpašumu un, formējot hipotekāro kredītu, būs nepieciešama pirmā iemaksa. Pirmajai iemaksai jābūt dokumentētai un veiktai ar pārskaitījumu no bankas konta. Ja nav uzkrāta visa pirmā iemaksa, to var aizstāt ar papildu nekustamā īpašuma ķīlu vai pieteikties kredītam ar valsts galvojumu. Ikmēneša kredīta maksājums atkarīgs no procentu likmes apmērā. To veido fiksētā daļa, kas tiek piemērota katram klientam individuāli, un mainīgā daļa, ko visa kredīta termiņa laikā ietekmē procentu likmju svārstības pasaules finanšu tirgos. Lai izskatītu Jūsu kredītiespējas, ir jāpiesakās kredīta konsultācijai bankā un parasti nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

  • Kredīta pieteikums
  • Pase vai ID karte
  • VID izziņa par ienākumiem
  • Konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem