Finansējums dzīvokļa iegādei sadarbībā ar Luminor

Luminor īpašais piedāvājums YIT klientiem

  • Uz 1 gadu fiksēta procentu likme 3,9 % gadā
  • Uz 2 gadiem fiksēta procentu likme 4,3 % gadā
  • 0 € kredīta līguma maksa
  • 0 € nekustamā īpašuma vērtējums
  • 0 € standarta darījuma konts

Piedāvājums spēkā, aizpildot Luminor kredīta pieteikumu un parakstot līgumu 3 mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Kredīta pieteikumā jānorāda partnera kods PARYT2. Naudas izmaksa jāveic ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc kredīta līguma noslēgšanas. Fiksētās likmes termiņš ir 1 vai 2 gadi, pēc tam tiek piemērota mainīgā procentu likme atbilstoši kredīta līguma noteikumiem. Piedāvājums spēkā YIT LATVIJA projektiem Silvas nami 4 un Mārpagalmi 1. Aktuālie piedāvājumi nesummējas. Banka patur tiesības jebkurā brīdī mainīt vai atsaukt šo piedāvājumu. 

Marina Rieksta
Luminor klientu risinājumu vadītāja

Reprezentatīvais piemērs:

Nekustamā īpašuma cena

Pirmā iemaksa


Kredīta summa


Kredīta atmaksas termiņš

Veicamo maksājumu skaits

Kredīta līguma maksa

Fiksēta procentu likme gadā*

Minimālā konta uzturēšanas maksa mēnesī

Ikmēneša maksājums


Kopējā atmaksājamā summa

Hipotēkas reģistrācija zemesgrāmatā

Gada procentu likme (GPL)

150 000 €

22 500 €

127 500 €

25 gadi

300

0 €

3,90 %

1,30 €

667,86 €

200 746,85 €

143 €

4,05 %

Rezultāts ir informatīvs un veikts, balstoties uz aptuvenu aprēķinu.
* Fiksētās likmes termiņš: 1 gads. Sākot ar otro gadu, tiek piemērota mainīgā procentu likme. Šajā piemērā ir izmantots pieņēmums, ka fiksētā procentu likme paliek nemainīga visā kredīta atmaksas termiņa laikā. 

Nekustamā īpašuma cena

Pirmā iemaksa


Kredīta summa


Kredīta atmaksas termiņš

Veicamo maksājumu skatis

Kredīta līguma maksa

Fiksēta procentu likme gadā**

Minimālā konta uzturēšanas maksa mēnesī

Ikmēneša maksājums


Kopējā atmaksājamā summa

Hipotēkas reģistrācija zemesgrāmatā

Gada procentu likme (GPL)

150 000 €

22 500 €

127 500 €

25 gadi

300

0 €

4,30 %

1,30 €

696,37 €

209 300,95 €

143 €

4,47 %


Rezultāts ir informatīvs un veikts, balstoties uz aptuvenu aprēķinu.
** Fiksētās likmes termiņš: 2 gadi. Sākot ar trešo gadu, tiek piemērota mainīgā procentu likme. Šajā piemērā ir izmantots pieņēmums, ka fiksētā procentu likme paliek nemainīga visā kredīta atmaksas termiņa laikā.  

Kredīta devējs: Luminor Bank AS Latvijas filiāle. Kredīta nodrošinājums – hipotēka uz iegādājamo nekustamo īpašumu (NĪ). Kredīta saņemšanai nepieciešams Luminor norēķinu konts un internetbanka, NĪ novērtējums, NĪ apdrošināšana visā kredīta līguma darbības laikā. Papildu izmaksas, kas nav ietvertas GPL: NĪ apdrošināšanas prēmija, NĪ vērtējuma izmaksas, notāra pakalpojumi.