YIT vēsture

YIT vēsture sākās 1912. gada martā, kad Helsinkos tika atvērta zviedru uzņēmuma “Allmanna Ingeniorsbyran” (AIB) pārstāvniecība “Yleinen Insinooritoimisto” (“Galvenais Inženieru birojs”). No šīs pārstāvniecības nosaukuma ir cēlušies trīs YIT zīmola burti. Laika gaitā YIT ir paplašinājies, pievienojot sev vairākus uzņēmumus.

YIT Latvijā

Latvijā YIT sāka darbu 1998. gadā, kad tika nodibināta būvfirma SIA “FKSM”. 2004. gadā SIA “FKSM” reorganizācijas rezultātā uzņēmumam pievienojās SIA “TOP Māja” un SIA “YIT Latvija”, un tā nosaukums tika nomainīts uz SIA “YIT Celtniecība”. Kopš 2018. gada uzņēmums darbību turpina kā “YIT LATVIJA”. Šobrīd uzņēmums YIT LATVIJA ir ieņēmis stabilas pozīcijas Latvijas attīstītāju, būvnieku un pakalpojumu sniedzēju tirgū. Mēs ceļam un attīstām ne vien dzīvojamo māju projektus, bet arī sabiedriskas ēkas, inženiertehniskas būves, kā arī nodarbojamies ar ēku rekonstrukciju. Šo gadu laikā īstenoti vairāk kā 15 dauddzīvokļu dzīvojamo māju projekti dažādās Rīgas apkaimēs. 

Mūsu galvenie darbības virzieni:

 nekustamo īpašumu projektu attīstīšana,
 vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana,
 inženiertīklu un inženierbūvju celtniecības darbu veikšana un vadīšana